iphone gía sỉ iphone 4 iphone 4s iphone 5 iphone 5s ipad mini air giá rẻ nhất hcm

iphone gía sỉ iphone 4 iphone 4s iphone 5 iphone 5s ipad mini air giá rẻ nhất hcm

January 24th, 2015
iphone gia si Chuyên phân phối iphone Iphone Ipad Rẻ nhất chất lượng tốt nhất hcm iphone Chính hãng iPhone giá tốt nhất Iphone Ipad Chính hãng, Rẻ nhất chất lượng tốt 456s
(14 Kinh Dương Vương hcm
P13 Q6 gần hãng xe toyota)
Làm Việc:
Thứ 2 > thứ 7 9 sáng > 7 tối
Chủ nhật: 9 > 3chiều
____________________
Bảng giá 3/4 đến 7/4/2015
0943000999 a hậu bán đúng giá
lưu ý > giá bán sỉ cho cửa hàng
khách lẻ mua +400k
+++++++
cửa hàng mua 1 máy mang danh thiếp theo
để biết khách lẻ hay cửa hàng
iphone 4 4s 5 5s Quốc Tế
____________________
iphone ipad cũ ko phụ kiện
xin đừng hỏi iphone 4 giá nhiêu
phone 4 đen
8gb đen kính bỏ 90% 1t85
16g đen kính bỏ 90% 1t95
32g đen kính bỏ 90% 2t05
=====
8gb đen 95% 1t90
16g đen 95% 2t00
32g đen 95% 2t05
=====
8gb đen likenew 99% 2t05
16g đen likenew 99% 2t15
32g đen likenew 99% 2t20
=====
16g đen new fullbox 2t40
32g đen new fullbox 2t45
=====
iphone 4 trắng
8gb trắng kính bỏ 90% ===
16g trắng kính bỏ 90% ===
32g trắng kính bỏ 90% 2t10
=====
8gb trắng 95% ===
16g trắng 95% ===
32g trắng 95% 2t15
=====
8gb trắng likenew 99% ===
16g trắng likenew 99% ===
32g trắng likenew 99% 2t30
=====
16g trắng new fullbox 2t50
32g trắng new fullbox 2t55
______________________
lưu ý > giá bán sỉ cho cửa hàng
khách lẻ mua +400k
tất cả iphone ipad cũ ko phụ kiện
xin đừng hỏi iphone 4s giá nhiêu
iphone 4s đen
16g đen kính bỏ 90% 2t5
32g đen kính bỏ 90% 2t7
64g đen kính bỏ 90% 2t9
=====
16g đen 95% 2t55
32g đen 95% 2t75
64g đen 95% 2t95
=====
16g đen likenew 99% 2t7
32g đen likenew 99% 2t9
64g đen likenew 99% 3t1
=====
16g đen new fullbox 2t95
32g đen new fullbox 3t15
64g đen new fullbox 3t35
=====
iphone 4s trắng
16g trắng kính bỏ 90% 2t6
32g trắng kính bỏ 90% 2t8
64g trắng kính bỏ 90% 3t0
=====
16g trắng 95% 2t65
32g trắng 95% 3t85
64g trắng 95% 3t05
=====
16g trắng likenew 99% 2t8
32g trắng likenew 99% 3t0
64g trắng likenew 99% 3t2
=====
16g trắng new fullbox 3t05
32g trắng new fullbox 3t25
64g trắng new fullbox 3t45
_________________
tất cả iphone ipad cũ ko phụ kiện
xin đừng hỏi iphone 5 giá nhiêu
iphone 5 đen
16g đen kính võ bỏ 90% 4t3
32g đen kính võ bỏ 90% 4t5
64g đen kính võ bỏ 90% 4t7
=====
16g đen 95% 4t6
32g đen 95% 4t8
64g đen 95% 5t0
=====
16g đen likenew 99% 4t9
32g đen likenew 99% 5t1
64g đen likenew 99% 5t3
=====
16g đen likenew 99% 5t0
(zin óc chưa bung)
=====
16g đen new 5t1
32g đen new 5t3
64g đen new 5t5
=====
16g đen new fullbox 5t5
32g đen new fullbox 5t7
64g đen new fullbox 5t9
=====
iphone 5 trắng
16g trắng kính võ bỏ 90% 4t8
32g trắng kính võ bỏ 90% 5t0
64g trắng kính võ bỏ 90% 5t2
=====
16g trắng 95% 5t1
32g trắng 95% 5t3
64g trắng 95% 5t5
=====
16g trắng likenew 99% 5t4
32g trắng likenew 99% 5t6
64g trắng likenew 99% 5t8
=====
16g trắng likenew 99% 5t5
(zin óc chưa bung)
=====
16g trắng new 5t6
32g trắng new 5t8
64g trắng new 6t0
=====
16g trắng new fullbox 6t0
32g trắng new fullbox 6t2
64g trắng new fullbox 6t4
___________________
iphone 5s xám
16g xám kính võ bỏ 95% 6t6
=====
16g xám 95% 7t0
=====
16g xám likenew 99% 7t3
=====
16g xám new 7t8
=====
16g xám new fullbox 8t2
=====
iphone 5s trắng
16g trắng kính võ bỏ 90% 7t1
32g trắng kính võ bỏ 90% 7t2
=====
16g trắng 95% 7t5
32g trắng 95% 7t6
=====
16g trắng likenew 99% 7t8
32g trắng likenew 99% 7t9
=====
16g trắng new 8t3
32g trắng new 8t4
=====
16g trắng new fullbox 8t7
16g trắng new fullbox 8t8
=====
iphone 5s vàng

16g vàng kính võ bỏ 90% 7t4
=====
16g vàng 95% 7t8
=====
16g vàng likenew 99% 8t1
=====
16g vàng new 8t6
=====
16g vàng new fullbox 9t0
___________________
ipad air 1
16g 4g đen likenew 99% het
(trắng 300k)
=====
ipad mini 1
16g 4g đen 98% 5t4
32g 4g đen 98% 5t7
(trắng 300k)
=====
ipad 4
16g 4g đen 98% 6t1
32g 4g đen 98% 6t4
(trắng 200k)
=====
ipad 3
16g wifi 4g đen 98% 5t1
32g wifi 4g đen 98% 5t4
(trắng +200k)
=====
ipad 2
16g wifi 3g đen 98% 3t8
32g wifi 3g đen 98% 4t1
(trắng +200k)
_________________
cáp iphone ipad cũ zin theo máy 50k
+++++++++
lưu ý > bảng giá sỉ cho cửa hàng
khách lẻ mua +400k
cửa hàng mua 1 máy mang danh thiếp theo
___________________
*thời gian bảo hành*
iphone 4 4s 15 ngày | iphone 5 5s ipad 7 ngày
_____________________
(nhận bảo hành sau 11h)
không bảo hành
mất nguồn | ko imei | màng hình
icloub | vân tay  | 4 4s pin

thông tin đặt hàng
qua tin nhắn 0943000999
tên + số dt nhận | số lượng hàng
tiền gửi tài khoản | gửi hàng về đâu
++++++++
(gửi tỉnh toa hàng 10tr hoặc 3>máy)
ship hàng miền tây phí 50k
ship hàng miền đông phí 100k
______________________
Vietcombank 025100 666 6666 | Sacombank 0602 1111 1111 |
Đông Á 0103001204 | Agribank 1700206017671 | Nguyễn Thanh Hậu
DCXU2QN iphone gía sỉ iphone 4 iphone 4s iphone 5 iphone 5s ipad mini air giá rẻ nhất hcm