chưa active VN/A giá rẻ | iPhonegiasi …

iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus đổi bảo hành, chưa active VN/A giá rẻ | iPhonegiasi …

July 5th, 2017
a hải gửi tỉnh 0901797909
bé đẹp hcm 012160707077
sl giảm giá 50k 100k
F5 giá mới 05 > 08 /08/2017
iphone 7plus xấu
32g hồng 13.0 đen_ 13.3
128 bóng 15.0 hồng 15.3
____________________________
iphone 7plus 99%
32g hồng zin 99% 14.1
32g trắng đen 9% 14.2
32g vàng zin 99% 14.3
128 trắng zin 99% 16.0
____________________________
iphone 7 chưa acti
32g hồng new tbh 11.3
32g đen_ new tbh 11.6
32g trắng new tbh 11.6
128 hồng new tbh 13.5
phụ kiện fullbox 7,7+ zin 900k
____________________________
iphone 7 plus chưa acti
32g hồng new tbh 14.6
32g vàng new tbh 14.8
___
128 bóng new tbh 16.4
128 hồng new tbh 16.7
phụ kiện fullbox 7,7+ zin 900k
____________________________
5s bảo hành pin +80k
16 trắng đen 2200
16 vàng 95% 2300
___
16 trắng xám võ 2550
16 vàng thay võ 2650
____________________________
ip6 bảo hành pin +80k
16 trắng đen vàng ==
____________________________
6s bảo hành pin +80k
16 trắng xám 5350
16 hồng 95% 5550
16 vàng 95% 5750
___
16 trắng xám võ 5800
16 hồng thay võ 6000
16 vàng. thay võ 6200
___
98% -500k
16 trắng xám zin 6200
16 hồng zin 99% 6400
16 vàng. zin 99% 6600
___
16 xám_ new tbh 7500
16 trắng new tbh 7500
16 hồng new tbh 7650
16 vàng. new tbh 7900
32 hồng new tbh 9100
32 xám. new tbh 9100
phụ kiện funllbox 450k
____________________________
6s plus bảo hành pin +80k
16 trắng xám 7050
16 hồng 95% 7250
16 vàng. 95% 7450
___
16 trắng xám võ 7500
16 hồng thay võ 7700
16 vàng. thay vỏ 7900
___
98% -500k
16 trắng xám zin 8000
16 hồng zin 99% 8200
16 vàng zin 99% 8400
___
16 xám new tbh 8800
16 hồng new tbh ==
16 vàng new tbh ==
phụ kiện fullbox 450k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
lock màng hình lô
6s- 16 trắng xám 3990
6s- 16 hồng 96% 4100
6sp16 hồng 95% 4900
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 trắng 99% 7200
16 vàng 99% 7400
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 vàng 99% 7900
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 trắng 99% 4800
____________________________
ipad 4 (4G)
16 trắng 98% 3800
16 trắng 99% 4000
____________________________
Máy Không Vân Tay
5s16 1800
____________________________
cụm ko màng hình văn tay
6- 16g 3000
6s16g 4000
6sp16 5000
5s 16 1400
____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6s 7 iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu