iphone 7 giasi

iphone 7 giasi

October 16th, 2016
0901797909 a hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
mua số lượng xx
giãm 100k 150k 200k
F5 giá mới 12 > 16/5/2017
iphone 7 99%
7- 32g 98% -600k
7- 32g đen trắng 11.550
7- 32g vàng hồng đỏ 11.550
____
7+32g đen trắng 14.550
7+32g vàng hồng đỏ 14.550
____________________________
6s 6sp New chưa acti
còn bh chính hãng 3 tháng >
6s16g đen_ fullbox 8300
6s16g trắng fullbox 8300
6s16g hồng fullbox 8500
6s16g vàng fullbox 8700
____
6s+16 xám_ fullbox 9500
6s+16 hồng fullbox 9700
6s+16 vàng fullbox 9900
____
6s+64 xám_ fullbox 12.0
6s+64 hồng fullbox 12.4
6s+64 vàng fullbox 12.4
số lượng giá sóc
____________________________
iphone 7, 7 + New chưa acti
còn bh chính hãng 6 tháng >
7- 32 đen_ trắng fullbox 13.1
7- 32 vàng hồng fullbox 13.1
7+ 32 đen_ trắng fullbox 16.1
7+ 32 vàng hồng fullbox 16.1
____________________________
iPad Pro 9.7 4G chưa acti
tbh bảo hành chính hãng
32 đen_chưa fullbox 13.6
32 vàng chưa fullbox 13.9
32 hồng chưa fullbox 13.9
____________________________
5s 16g bảo hành pin +80k
16 kvt 2000
16 kxvx 2350
16 kính đẹp 2500
16 xám trắng 98% 2650
16 xám trắng võ thay 2800
____
16 kxvx 2450
16 kính đẹp 2600
16 vàng 98% 2750
16 vàng võ thay 2900
____________________________
5s 32g bảo hành pin +80k
32 kvxv 2850
32 kính đep 3000
32 xám trắng 98% 3150
32 xám trắng vỏ thay 3300
____
32 kvxv 2950
32 kính đep 3100
32 vàng 98% 3250
32 vàng vỏ thay 3400
____________________________
iphone 6 cụm
5s16g kvt + ko mh 1600
6- 16g kvt + ko mh 3200
6+16g kvt + ko mh 3400
___________
6+ 64g kvt hư mh 4400
6S16g kvt hư mh 4400
6S+16 kvt hư mh 5400
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
16 xám_ kxvx 4150
16 trắng kxvx 4150
16 vàng kxvx 4350
____
16 xám_ vỏ thay 4650
16 trắng vỏ thay 4640
16 vàng vỏ thay 4850
____
16 xám_ vỏ zin 99% 4950
16 trắng vỏ zin 99% 4950
16 vàng vỏ zin 99% 5150
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s 16g
16 xám_ kxvx 5650
16 trắng kxvx 5650
16 hồng kxvx 5850
16 vàng kxvx 5950
____
16 xám_ vỏ thay 6200
16 trắng vỏ thay 6200
16 hồng vỏ thay 6400
16 vàng vỏ thay 6500
____
16 xám_ vỏ zin 99% 6600
16 trắng vỏ zin 99% 6600
16 hồng vỏ zin 99% 6800
16 vàng vỏ zin 99% 6900
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iphone 6s 64g hết
64 vỏ thay ==
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 16g
16 xám_ kxvx 7300
16 trắng kxvx 7300
16 hồng kxvx 7500
16 vàng kxvx 7600
____
16 xám_ vỏ thay 7900
16 trắng vỏ thay 7900
16 hồng vỏ thay 8100
16 vàng vỏ thay 8200
____
16 xám_ vỏ zin 99% 8300
16 trắng vỏ zin 99% 8300
16 hồng vỏ zin 99% 8500
16 vàng vỏ zin 99% 8600
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 64g
64 đen_ kxvx 9700
64 hồng kxvx 10.1
64 vàng kxvx 10.1
____
64 đen_ vỏ thay 10.3
64 hồng vỏ thay 10.7
64 vàng vỏ thay 10.7
____
64 đen_ vỏ zin 99% 10.7
64 hồng vỏ zin 99% 11.1
64 vàng vỏ zin 99% 11.1
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
iPad Pro 9.7 4G
32 đen_99% 11.2
_________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ 99% 7400
16 trắng 99% 7600

16 vàng 99% 7900

____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ new 7600
16 trắng new 7800
16 vàng new 8100
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 đen_ 99% 4900
16 trắng 99% 5100
32 trắng 99% 5700
___________________
ipad 4 (4G) 99%
16 trắng 4400
32 đen_ 4800
32 trắng 5000
____________________________
không văn tay 98%
6- 16gb 4000
6s 16gb 5200, 64g 7800
6sp 16g 6800
____________________________
iphone 6 cụm
5s16g kvt + ko mh 1600
6- 16g kvt + ko mh 3200
6+16g kvt + ko mh 3400
___________
6+64g kvt + ko mh 4400
6S16g kvt + ko mh 4400
6S+16 kvt + ko mh 5400
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

Sản phẩm cùng danh mục

iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus đổi bảo hành, chưa active VN/A giá rẻ | iPhonegiasi …

iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus đổi bảo hành, chưa active VN/A giá rẻ | iPhonegiasi ...

http://iphonegiasi.vn http://iphonegiasi.com a hải @ gửi tỉnh 0901797909 bé đẹp @ hcm 01216070707 mua số lượng tiền tươi giảm giá F5 giá mới 25 >29 /07/2017 iphone 7 chưa acti [...]

Mua iPhone 7/7 Plus Chính Hãng – Tại iPhoneGiasi.Vn

Mua iPhone 7/7 Plus Chính Hãng - Tại iPhoneGiasi.Vn

http://iphonegiasi.vn http://iphonegiasi.com 0901797909 a hải <= khách tỉnh 01216070707 bé đẹp <= hcm F5 giá mới 15 >19 /07/2017 iphone new tbh chưa acti 6s16 xám trắng 7500 6s16 hồng [...]

iphone giá sỉ

iphone giá sỉ

http://iphonegiasi.vn/ @ http://iphonegiasi.com 0901797909 a hải khách tỉnh 01216070707 bé đẹp hcm mua số lượng xx giãm 100k 150k 200k F5 giá mới 21 > 30/5/2017 iphone 7 99% 7- [...]

iphone gia si

iphone gia si

http://iphonegiasi.vn/ @ http://iphonegiasi.com 0901797909 a hải khách tỉnh 01216070707 bé đẹp hcm mua số lượng xx sms ép giá 100k 150k 200k F5 giá mới 25/4 = >30/4/2017 iphone 7 [...]

Nhà Phân Phối iPhone giá sỉ, iPhone giá rẻ – iPhone Giá Sỉ Ship Hàng Toàn Quốc‎

Nhà Phân Phối iPhone giá sỉ, iPhone giá rẻ - iPhone Giá Sỉ Ship Hàng Toàn Quốc‎

http://iphonegiasi.vn/ @ http://iphonegiasi.com 0901797909 a hải khách tỉnh 1216070707 bé đẹp cửa hàng mua số lượng xx sms ép giá 100k-150k-200k ___________________________ tuyển thợ ép kính lương 12t F5 giá [...]

free cell phone spy app for android

free cell phone spy app for android

In the following paragraphs, an assessment is manufactured between some serious cellphone spy software packages which can be judgment the graphs at present. You could have a turn to know [...]