iPhone giá sỉ

Mua iPhone 7/7 Plus Chính Hãng – Tại iPhoneGiasi.Vn

May 31st, 2017
0901797909 a hải <= khách tỉnh
01216070707 bé đẹp <= hcm
số lượng xx giảm 100k – 150k
F5 giá mới 25 >29 /06/2017
iphone 7, 7+ 99%
7-32 thay vỏ đỏ 11.0
7-32 hồng zin 99% 11.3
7-32 vàng trắng đen 11.4
____
7+32 thay vỏ đỏ 14.2
7+32 hồng trắng 14.65
7+32 vàng _ đen 14.70
____
7+128 jet zin 99% 16.3
7+128 hồng trắng 16.4
7+128 vàng _ đen 16.5
phụ kiện zin 800k
____________________________
iphone 7, 7 + tbh chưa acti
hàng chính hãng
7-32 hồng new 11.8
7-32 vàng trắng đen 12.0
____
7-128 đen_ new 13.9
7-256 vàng new 14.9
____
7+32 hồng trắng 15.2
7+32 vàng _ đen 15.3
____
7+128 jet new 17.0
7+128 hồng trắng 17.1
7+128 vàng _ đen 17.2
phụ kiện zin 800k
____________________________
6s 6sp tbh New chưa acti
hàng chính hãng
6s16 xám trắng 7600
6s16 hồng new 7800
6s16 vàng. new 8000
____
6s32 xám trắng 9000
6s32 hồng new 9200
6s32 vàng new 9400
6s64 hồng new 9600
____
6s+16 xám trắng 8800
6s+16 hồng new 9000
6s+16 vàng new 9200
phụ kiện 450k
____________________________
Pro 9.7 4G tbh chưa acti
hành chính hãng new
32 xám. new 12.0
32 vàng new 12.3
phụ kiện zin +450
____________________________
ip6 bảo hành pin +80
16 xám_ kxvx 4100
16 trắng kxvx 4100
16 vàng kxvx 4300
____
16 xám_ vỏ thay 4600
16 trắng vỏ thay 4600
16 vàng vỏ thay 4800
phụ kiện zin máy +450
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s lock
16 xám_ xấu phẩy ==
16 trắng xấu phẩy ==
16 hồng xấu phẩy ==
16 vàng xấu phẩy ==
____________________________
iphone 6s ko mh -700
16 xám_ kxvx 5350
16 trắng kxvx 5350
16 hồng kxvx 5550
16 vàng kxvx 5750
____
16 xám_ vỏ thay 5900
16 trắng vỏ thay 5900
16 hồng vỏ thay 6100
16 vàng vỏ thay 6300
____
98% -400k
16 xám_ zin 99% 6450
16 trắng zin 99% 6450
16 hồng zin 99% 6650
16 vàng zin 99% 6850
phụ kiện zin máy +450
____________________________
6s plus 16 ko mh -1t3
16 xám_ kxvx 7050
16 trắng kxvx 7050
16 hồng kxvx 7250
16 vàng kxvx 7450
____
16 xám_ vỏ thay 7550
16 trắng vỏ thay 7550
16 hồng vỏ thay 7750
16 vàng vỏ thay 7950
____
98% -450k
16 xám_ zin 99% 8100
16 trắng zin 99% 8100
16 hồng zin 99% 8300
16 vàng zin 99% 8500
phụ kiện zin máy +450
____________________________
6s plus 64 ko mh -1t3
64 đen_ vỏ thay 9800
64 vàng vỏ thay 9999
____
98% -450k
64 đen_ zin 99% 10.6
64 vàng zin 99% 10.8
phụ kiện zin máy +450
____________________________
5s16 bảo hành pin +80
16 kvt -400k
16 kxvx 2250
16 đen trắng vỏ thay 2550
16 đen trắng zin 99% 2700
____
16 kxvx 2350
16 vàng vỏ thay 2650
16 vàng zin 99% 2800
____________________________
iPad Pro 9.7 4G
32 đen_ 99% 11.2
32 vàng 99% 11.5
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ likenew 7100
16 trắng likenew 7350
16 vàng likenew 7750
new +900k
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ likenew 7600
16 trắng likenew 7800
16 vàng likenew 8100
____________________________
ipad 4 (4G)
16 trặng 98% 3999
16 trắng 99% 4250
____________________________
không văn tay 99%
6- 16gb 3800
6s 16gb 5000
6s 64gb 6800
6sp 16g 6300
____________________________
cụm ko văn tay ko mh
6- 16gb 3100
6p 16gb 3300
6p 64gb 4400
6s 16gb 4100
6s 64gb 5900
6sp 16g 4900
____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

iphone giá sỉ

April 26th, 2017
0901797909 a hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
mua số lượng xx
giãm 100k 150k 200k
F5 giá mới 21 > 30/5/2017
iphone 7 99%
7- 32 hồng đỏ 11.3
7- 32 vàng đen trắng 11.4
____
7+32 hồng đỏ 14.4
7+32 đen trắng vàng 14.5
____________________________
6s 6sp New chưa acti
còn bh chính hãng 3 tháng >
6s16 xám trắng 7700
6s16 hồng new 7900
6s16 vàng new 8100
____
6s+16 xám trắng 8800
6s+16 hồng new 9000
6s+16 vàng new 9200
____
6s+64 xám_ new 11.4
6s+64 hồng new 11.6
6s+64 vàng new 11.8
phụ kiện 450k
____________________________
iphone 7, 7 + New chưa acti
còn bh chính hãng 6 tháng >
7- 32 hồng new 11.9
7- 32 đen trắng vàng 12.0
___
7+ 32 đen_ trắng new 15.0
7+ 32 vàng hồng new 15.0
phụ kiện zin 800k
____________________________
iPad Pro 9.7 4G chưa acti
tbh bảo hành chính hãng
32 đen_ new 12.1
32 vàng hồng new 12.4
phụ kiện zin +450
____________________________
5s 16g bảo hành pin +80k
16 kvt 2000
16 kxvx 2350
16 kính đẹp 2500
16 xám trắng võ thay 2750
____
16 kxvx 2450
16 kính đẹp 2600
16 vàng võ thay 2750
____________________________
5s 32g bảo hành pin +80k
32 kvxv 2850
32 kính đep 3000
32 xám trắng vỏ thay 3250
____
32 kvxv 2950
32 kính đep 3100
32 vàng vỏ thay 3350
____________________________
iphone 6 cụm
5s16g kvt + ko mh 1600
6- 16g kvt + ko mh 3200
6+16g kvt + ko mh 3400
____
6+64 kvt ko mh 4300
6s16 kvt hư mh 4300
6s+16 kvt hư mh 5000
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
16 xám_ kxvx 4100
16 trắng kxvx 4100
16 vàng kxvx 4300
____
16 xám_ vỏ thay 4600
16 trắng vỏ thay 4600
16 vàng vỏ thay 4800
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s 16g
16 xám_ kxvx 5550
16 trắng kxvx 5550
16 hồng kxvx 5750
16 vàng kxvx 5850
____
16 xám_ vỏ thay 6050
16 trắng vỏ thay 6050
16 hồng vỏ thay 6250
16 vàng vỏ thay 6350
____
16 xám_ vỏ zin 99% 6500
16 trắng vỏ zin 99% 6500
16 hồng vỏ zin 99% 6700
16 vàng vỏ zin 99% 6800
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iphone 6s 64g hết
64 vỏ thay ==
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
6s plus 16g
16 xám_ kxvx 7300
16 trắng kxvx 7300
16 hồng kxvx 7500
16 vàng kxvx 7600
____
16 xám_ vỏ thay 7800
16 trắng vỏ thay 7800
16 hồng vỏ thay 8000
16 vàng vỏ thay 8100
____
16 xám_ vỏ zin 99% 8300
16 trắng vỏ zin 99% 8300
16 hồng vỏ zin 99% 8500
16 vàng vỏ zin 99% 8600
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
6s plus 64g
64 đen_ kxvx 9600
64 hồng kxvx 9900
64 vàng kxvx 9900
____
64 đen_ vỏ thay 10.2
64 hồng vỏ thay 10.5
64 vàng vỏ thay 10.5
____
64 đen_ vỏ zin 99% 10.7
64 hồng vỏ zin 99% 11.0
64 vàng vỏ zin 99% 11.0
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iPad Pro 9.7 4G
32 đen_99% 11.2
_________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ likenew 7400
16 trắng likenew 7600
16 vàng likenew 7900
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ likenew 7600
16 trắng likenew 7800
16 vàng likenew 8100
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 đen_ likenew 4900
16 trắng likenew 5100
32 trắng likenew 5700
___________________
ipad 4 (4G) 99%
16 trắng likenew 4400
32 đen_ likenew 4800
32 trắng likenew 5000
____________________________
không văn tay 98%
6- 16gb 4000
6s 16gb 5000, 64g 7000
6sp 16g 6500
____________________________
iphone 6 cụm
5s16g kvt + mh hư 1600
6- 16g kvt + mh hư 3200
6+16g kvt + ko mh 3400
___________
6+64g kvt + ko mh 4200
6S16g kvt + hư mh 4200
6S+16 kvt + hư mh 4900
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

iphone gia si

February 23rd, 2017
0901797909 a hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
mua số lượng xx
sms ép giá 100k 150k 200k
F5 giá mới 25/4 = >30/4/2017
iphone 7
7- 32g 98% -600k
7- 32g đen trắng đỏ 11.8
7- 32g vàng hồng 99% 11.8
____
7+32g đen trắng đỏ 14.8
7+32g vàng hồng 99% 14.8
____________________________
iphone 6s 6sp New chưa acti
còn 3 tháng bảo hành
6s16g xám_ fullbox ==
6s16g hồng fullbox 8500
____
6sp16 xám_ fullbox 9600
6sp16 hồng fullbox 9800
6sp16 vàng fullbox 9999
____
6sp64 xám_ fullbox 12.3
6sp64 hồng fullbox 12.9
6sp64 vàng fullbox 12.9
số lượng giá sóc
____________________________
iphone 7, 7 + New chưa acti
còn 3 tháng bảo hành
7- 32 đen_ trắng fullbox 13.5
7- 32 vàng hồng fullbox 13.5
7+ 32 đen_ trắng fullbox 16.5
7+ 32 vàng hồng fullbox 16.5
____________________________
iPad Pro 9.7 4G New TBH
bảo hành chính hãng
32 đen_chưa active 13.6
32 vàng chưa active 13.9
32 hồng chưa active 13.9
____________________________
5s 16g bảo hành pin +80k
ko vân tay -400k
16 kxvx 2400
16 kính đẹp 2550
16 xám trắng 98% 2700
16 xám trắng võ thay 2850
____
16 kxvx 2500
16 kính đẹp 2650
16 vàng 98% 2800
16 vàng võ thay 2950
____________________________
5s 32g bảo hành pin +80k
32 kvxv 2850
32 kính đep 3000
32 xám trắng 98% 3150
32 xám trắng vỏ thay 3300
32 xám trắng zin 99% 3400
____
32 kvxv 2950
32 kính đep 3100
32 vàng 98% 3250
32 vàng vỏ thay 3400
32 vàng zin 99% 3500
____________________________
iphone 6 cụm
6- 16g kvt + ko mh 3200
6+16g kvt + ko mh 3750
6+64g kvt + ko mh 4750
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
ko lấy màn hình 450k
16 xám_ kxvx 4150
16 trắng kxvx 4150
16 vàng kxvx 4350
____
16 xám_ vỏ thay 4650
16 trắng vỏ thay 4650
16 vàng vỏ thay 4850
____
98% = võ thay
16 xám_ vỏ zin 99% 4900
16 trắng vỏ zin 99% 4900
16 vàng vỏ zin 99% 5100
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s 16g
16 xám_ kxvx 5700
16 trắng kxvx 5700
16 hồng kxvx 5900
16 vàng kxvx 6000
____
16 xám_ vỏ thay 6200
16 trắng vỏ thay 6200
16 hồng vỏ thay 6400
16 vàng vỏ thay 6500
____
16 xám_ vỏ zin 99% 6600
16 trắng vỏ zin 99% 6600
16 hồng vỏ zin 99% 6800
16 vàng vỏ zin 99% 6900
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
iphone 6s 64g
64 xám_ vỏ thay ==
64 trắng vỏ thay ==
64 hồng vỏ thay ==
64 vàng vỏ thay ==
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 16g
16 xám_ kxvx 7600
16 trắng kxvx 7600
16 hồng kxvx 7800
16 vàng kxvx 7900
____
16 xám_ vỏ thay 8100
16 trắng vỏ thay 8100
16 hồng vỏ thay 8300
16 vàng vỏ thay 8400
____
16 xám_ vỏ zin 99% 8500
16 trắng vỏ zin 99% 8500
16 hồng vỏ zin 99% 8700
16 vàng vỏ zin 99% 8800
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 64g
64 đen_ kxvx 9700
64 hồng kxvx 10.3
64 vàng kxvx 10.3
____
64 đen_ vỏ thay 10.3
64 hồng vỏ thay 10.9
64 vàng vỏ thay 10.9
____
64 đen_ vỏ zin 99% 10.8
64 trắng vỏ zin 99% 10.8
64 hồng vỏ zin 99% 11.4
64 vàng vỏ zin 99% 11.4
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
ipad Pro 9.7 (4G)
32 đen_ 99% 11.2
32 trắng 99% 11.2
32 hồng 99% 11.8
32 vàng 99% 11.8
_________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ 99% 7400
16 trắng 99% 7600
16 vàng. 99% 7800
_____
64 đen_ 99% 9100
64 trắng 99% 9300
64 vàng. 99% 9500
_____
128 đen_ 99% 10.2
128 trắng 99% 10.2
____________________________
ipad Air 1 (4G)
16 đen_ 99% 5600
16 trắng 99% 5800
32 đen_ 99% 6300
32 trắng 99% 6500
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ new 7600
16 trắng new 7800
16 vàng new 8100
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 đen_ 99% 4900
16 trắng 99% 5100
32 trắng 99% 5700
___________________
ipad 4 (4G)
16 trắng 99% 4400
32 đen_ 99% 4800
32 trắng 99% 5000
iphone 6 cụm
6- 16g kvt + hư mh 3200
6+16g kvt + ko mh 3750
6+64g kvt + ko mh 4750
____________________________
không văn tay 98%
6- 16gb 4000
6s 16gb 5400, 64g 7800
6sp 16g 6800
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

Nhà Phân Phối iPhone giá sỉ, iPhone giá rẻ – iPhone Giá Sỉ Ship Hàng Toàn Quốc‎

February 17th, 2017
0901797909 a hải khách tỉnh
1216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng xx
sms ép giá 100k-150k-200k
___________________________
tuyển thợ ép kính lương 12t
F5 giá mới 7/3 = >12/3/2017
ipad ari1 wifi 4g
16g đen_ 5200
16g trắng 5450
____________________________
iphone 7
7- 128g đen 99% 13.6
7+ 32gb đen_ trắng 99% 16.2
7+ 32gb vàng hồng 99% 16.2
7+ 256g trắng 99.2% 19.9
____________________________
iphone new tbh chưa acti
6s16g xám_ chưa acti 8.2
6s16g trắng chưa acti 8.2
6s16g hồng chưa acti 8.5
6s16g vàng chưa acti 8.6
____
6s64g xám_ chưa acti 10.2
6s64g trắng chưa acti 10.2
6s64g hồng chưa acti 10.5
6s64g vàng chưa acti 10.6
____
6sp16 xám_ chưa acti 10.0
6sp16 trắng chưa acti 10.0
6sp16 hồng chưa acti 10.3
6sp16 vàng chưa acti 10.4
ip7 256 jet black new 15.8
còn bảo hành hơn 3 tháng
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
5s 16g bảo hành pin +80k
16 kxvx 2600
16 kính đẹp 2750
16 xám, trắng 98% 2900
16 xám, trắng zin 99% 3150
____
16 kxvx 2650
16 kính đẹp 2800
16 vàng 98% 2950
16 vàng zin 99% 3200
____________________________
5s 32g bảo hành pin +80k
32 kvxv 2900
32 kính đep 3050
32 xám, trắng 98% 3200
____
32 kvxv 2950
32 kính đep 3100
32 vàng 98% 3250
____________________________
iphone 6 cụm
16g kvt + hư mh 3350
64g kvt + hư mh 3900
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
16 xám_ kxvx 4300
16 trắng kxvx 4400
16 vàng kxvx 4600
____
16 xám_ vỏ thay 4800
16 trắng vỏ thay 4900
16 vàng vỏ thay 5100
____
98% -350k
16 xám_ vỏ zin 99% 5200
16 trắng vỏ zin 99% 5300
16 vàng vỏ zin 99% 5500
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
64 xám_ kxvx 5100
64 trắng kxvx 5200
64 vàng kxvx 5400
_____
64 xám_ vỏ thay 5700
64 trắng vỏ thay 5800
64 vàng vỏ thay 6000
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 plus
16g hư cam 5000 x1
64g xám vỏ thay 7800 x1
128 vàng vỏ thay 8200 x1
____________________________
iphone 6s 16g
16 xám_ kxvx 6000
16 trắng kxvx 6000
16 hồng kxvx 6200
16 vàng kxvx 6300
_____
16 xám_ vỏ thay 6600
16 trắng vỏ thay 6600
16 hồng vỏ thay 6800
16 vàng vỏ thay 6900
_____
98% -500k
16 xám_ vỏ zin 99% 7100
16 trắng vỏ zin 99% 7100
16 hồng vỏ zin 99% 7300
16 vàng vỏ zin 99% 7400
new tbh chưa acti +1100
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
iphone 6s 64g
64 xám_ vỏ thay 8550
64 trắng vỏ thay 8550
64 hồng vỏ thay 8800
64 vàng vỏ thay 8900
_____
98% -500k
64 xám_ vỏ zin 99% 9050
64 trắng vỏ zin 99% 9050
64 hồng vỏ zin 99% 9300
64 vàng vỏ zin 99% 9400
128g hồng 9600
new tbh chưa acti +1100
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 16g
16 xám_ kxvx 7700
16 trắng kxvx 7700
16 hồng kxvx 8000
16 vàng kxvx 8100
_____
16 xám_ vỏ thay 8300
16 trắng vỏ thay 8300
16 hồng vỏ thay 8550
16 vàng vỏ thay 8650
_____
98% -500k
16 xám_ vỏ zin 99% 8800
16 trắng vỏ zin 99% 8800
16 hồng vỏ zin 99% 9050
16 vàng vỏ zin 99% 9150
new tbh chưa acti +1100
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 64g
64 xám_ vỏ thay ==
64 trắng vỏ thay ==
64 hồng vỏ thay ==
64 vàng vỏ thay ==
_____
98% -500k
64 xám_ vỏ zin 99% 11.2
64 trắng vỏ zin 99% 11.2
64 hồng vỏ zin 99% 11.6
64 vàng vỏ zin 99% 11.8
128 trắng vàng hồng +700k
new tbh chưa acti +1100
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
ipad ari 1 wifi 4g
16 xám_ 99% 5200
16 trắng 99% 5450
____________________________
iphone 6 cụm
16g kvt + hư mh 3350
64g kvt + hư mh 3900
____________________________
không văn tay 98%
6- 16g 4250, 64g 4800
6s 16g 5700, 64g ==
6sp 16 ==
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

free cell phone spy app for android

February 14th, 2017

In the following paragraphs, an assessment is manufactured between some serious cellphone spy software packages which can be judgment the graphs at present. You could have a turn to know any type of elements you might end up with from each one of these a couple of softwares. I hope, it can saving time in investigate!
Your spy mobile software packages should get together your really needs, so you want to pick a plan that can offer accessibility characteristics you may be most looking into observing. FlexiSPY has repaired many hundreds of blissful shoppers, since they are a firm who stands driving their supplement. Now let FlexiSPY work for you. You would be astonished at the information which you uncover.
The mSpy application is woks quite wonderfully and delivers the actual ultimate result that your master is anticipating. This software program believes and looks simple that happen to be offered at very inexpensive price in comparison with other software’s. Right now a lot of many people are using this type of software packages with no contending with whatever concern in the slightest degree. This software program must be attached to the smart phone. One time acquired, it would redirect in direction of the bestphonespy.com dash board. Once the certification is picked up, request commences producing quickly which will require only a few a matter of minutes.
Making use of their basic type, the program helps you to do virtually all of what you’ll have to do, like mobile device position tracing, Text messaging seize, and snapshot capturing, however they will have a sleek characteristic that FlexiSPY doesn’t have which logs each and every tactics pushed on the phone. They have, undoubtedly one of the best seeking graphical user interface.
PhoneSheriff is the best way to set in place constraints and stay alerted in the employees’ recreation since they use business-provided shrewd tools. The software program is typically compatible, deals packages for smaller businesses, and is also supported by great, quick customer service. If you simply want to have a sign for the particular target device’s conversation and site heritage or need to know every single keep going depth of methods employees use it, PhoneSheriff is manageable adequate to do business with your wants.
In this particular age, it will be idea that all sorts of material are offered to somebody, even as young as a couple of years worn out, by reason of World wide web. To this time, even small children have their possess smart dataphone and also that serves for the reason that usually means to allow them to gain access to advice that is devastating and threatening. Young ones could quickly obtain online videos on assault, pornography and skim about several things the fact that they could not really realize.
Stuff like compatibility with many different mobile or portable operating systems, sturdier statistics assortment systems which allow for assessment upon group and test demonstration programs that demonstrate the fact that application genuinely will continue to work right after unit installation. So, just how does an outlying iphone app like Flexispy examine? These lines checklist the reality for Flexispy.
At a very discounted expense and no ongoing charges truly with functionality that help you get all speak to material, read all text information both equally incoming and outbound, observe all there photo’s and video’s, see who’s on their own get hold of list, record them by way of GPS and much far more. Click here for attributes or browse because of look at full report on element accessible.
But FlexiSPY isn’t one of these simple sick-cared for startups that make an attempt to fail to get into the innovative world of spy handsets and Text system software system, they’re a 7-12 month period-older business that features proceeded to bring additional features to tech society.

iphone gia si re nhat hcm

February 13th, 2017
0901797909 A hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng
sms ép giá 100k-150k-200k
Cần Tuyển
2 thợ ép kính lương cao
2 thợ ráp máy lương cao
F5 cập nhật giá mới 14/2 = >19/2/2017
iphone 7
7- 256g đen 99% 14.
7+ 32gb ==
______________________________
new tbh hàng chính hãng việt nam
6s- 16g xám_ new 8.7
6s- 16g trắng new 8.7
6s- 16g hồng new 8.9
6s- 16g vàng new 8.9
6s- 64g xám_ new 10.6
6s- 64g trắng new 10.6
6s- 64g hồng new 10.9
6s- 64g vàng new 10.9
____
6sp 16g xám_ new 10.2
6sp 16g trắng new 10.2
6sp 16g hồng new 10.5
6sp 16g vàng new 10.5
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
5s zin giá rẻ ko bảo hành
16 xấu kvt 2200
16 đen_ kính đẹp zin 2950
16 trắng kính đẹp zin 2950
16 vàng kính đẹp zin 3050
__
16 đen_ kính đẹp zin ==
16 trắng kính đẹp zin ==
16 vàng kính đẹp zin ==
lưu ý chỉ bao quốc tế + tets mh
______________________________
5s zin chưa bung ko bảo hành
98% -300k
16 xám. zin all 99% 3450
16 trắng zin all 99% 3450
16 vàng zin all 99% 3550
____
32 xám. zin all 99% ==
32 trắng zin all 99% ==
32 vàng zin all 99% ==
lưu ý chỉ bao quốc tế + tets mh
______________________________
iphone 6 16g có hàng
16 xám. kxvx 4650
16 trắng kxvx 4750
16 vàng kxvx 4950
____
98% = võ thay
16 xám. vỏ thay 5250
16 trắng vỏ thay 5350
16 hồng vỏ thay 5450
16 vàng vỏ thay 5550
phụ kiện zin máy +400k
______________________________
iphone 6 64g có hàng
64 xám. kxvx 5350
64 trắng kxvx 5450
64 vàng kxvx 5650
____
98% = vỏ thay
64 xám. vỏ thay 5950
64 trắng vỏ thay 6050
64 hồng vỏ thay 6150
64 vàng vỏ thay 6250
phụ kiện zin máy +400k
______________________________
iphone 6 plus
16 xám == hết
______________________________
iphone 6s 16g
ko lấy màn hình -1tr
16 xám. kxvx 6300
16 trắng kxvx 6300
16 hồng kxvx 6600
16 vàng kxvx 6600
____
16 xám. vỏ thay 7100
16 trắng vỏ thay 7100
16 hồng vỏ thay 7350
16 vàng vỏ thay 7400
____
98% -500k
16 xám. zin all 99% 7600
16 trắng zin all 99% 7600
16 hồng zin all 99% 7850
16 vàng zin all 99% 7900
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +450k
______________________________
iphone 6s 64g
64 xám. kxvx 8300
64 trắng kxvx 8300
64 hồng kxvx 8600
64 vàng kxvx 8600
____
64 xám. vỏ thay 9100
64 trắng vỏ thay 9100
64 hồng vỏ thay 9400
64 vàng vỏ thay 9400
____
98% -500k
64 xám. zin all 99% 9600
64 trắng zin all 99% 9600
64 hồng zin all 99% 9900
64 vàng zin all 99% 9900
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +450k
______________________________
6s plus 16g
ko lấy màn hình -1tr8
16 xám. kxvx 8100
16 trắng kxvx 8100
16 hồng kxvx 8350
16 vàng kxvx 8400
____
16 xám. vỏ thay 8800
16 trắng vỏ thay 8800
16 hồng vỏ thay 9050
16 vàng vỏ thay 9100
____
98% -500k
16 xám. zin all 99% 9300
16 trắng zin all 99% 9300
16 hồng zin all 99% 9550
16 vàng zin all 99% 9600
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +450k
______________________________
6s plus 64g hết
______________________________
không văn tay
6- 16gb 4500, 64g 4900
6+ 16gb 5400, 64g 6200
6s 16gb 5900, 64g 7900
6sp 16g 7100, 64g 8900
_____
6+ 128 kvt ko cammera trước 5.5
6sp 64g 8500 hư cammera trước vân tay ok
________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
________________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màn hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 bé hải <==> 01216070707 bé đẹp
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6 boss 0943000999 hậu

Apple S lPhone 6s iPhonegiasi – Hàng nhập khẩu chính hãng 100%‎

January 21st, 2017
0901797909 bé hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng sms ép giá 100k-150k-200k
Cần Tuyển
2 thợ ép kính lương cao
2 thợ ráp máy lương cao
F5 cập nhật giá mới 10/2 = >12/2/2017
iphone 7
7- 256g đen 99% 14.700
______________________________
new tbh hàng chính hãng việt nam
6s- 16g xám_ new 8.7
6s- 16g trắng new 8.7
6s- 16g hồng new 8.9
6s- 16g vàng new 8.9
6s- 64g xám_ new 10.6
6s- 64g trắng new 10.6
6s- 64g hồng new 10.9
6s- 64g vàng new 10.9
____
6sp 16 xám_ new 10.2
6sp 16 trắng new 10.2
6sp 16 hồng new 10.5
6sp 16 vàng new 10.5
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
5s zin giá rẻ ko bảo hành
ko văn tay -400k
16 đen_ kính đẹp zin 3050
16 trắng kính đẹp zin 3050
16 vàng kính đẹp zin 3150
lưu ý chỉ bao quốc tế + tets mh
______________________________
5s zin chưa bung
98% -250k
16 xám. zin all 99% 3450
16 trắng zin all 99% 3450
16 vàng zin all 99% 3550
lưu ý chỉ bao quốc tế + tets mh
______________________________
iphone 6 16g
16 xám. kxvx 4650
16 trắng kxvx 4750
16 vàng kxvx 4950
____
16 xám. vỏ thay 5250
16 trắng vỏ thay 5350
16 hồng vỏ thay 5450
16 vàng vỏ thay 5550
phụ kiện zin máy +400k
______________________________
iphone 6 64g
64 xám. kxvx 5350
64 trắng kxvx 5450
64 vàng kxvx 5650
____
98% = vỏ thay
64 xám. vỏ thay 5950
64 trắng vỏ thay 6050
64 hồng vỏ thay 6150
64 vàng vỏ thay 6250
phụ kiện zin máy +400k
______________________________
iphone 6 plus
16 xám == hết
______________________________
iphone 6s 16g
ko lấy màn hình -1tr
16 xám. kxvx 6300
16 trắng kxvx 6300
16 hồng kxvx 6600
16 vàng kxvx 6600
____
16 xám. vỏ thay 7100
16 trắng vỏ thay 7100
16 hồng vỏ thay 7350
16 vàng vỏ thay 7400
____
98% -500k
16 xám. zin all 99% 7600
16 trắng zin all 99% 7600
16 hồng zin all 99% 7850
16 vàng zin all 99% 7900
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +450k
______________________________
iphone 6s 64g
64 xám. kxvx 8300
64 trắng kxvx 8300
64 hồng kxvx 8550
64 vàng kxvx 8600
____
64 xám. vỏ thay 9100
64 trắng vỏ thay 9100
64 hồng vỏ thay 9350
64 vàng vỏ thay 9400
____
98% -500k
64 xám. zin all 99% 9600
64 trắng zin all 99% 9600
64 hồng zin all 99% 9850
64 vàng zin all 99% 9900
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +450k
______________________________
6s plus 16g
ko lấy màn hình -1tr8
16 xám. kxvx 8100
16 trắng kxvx 8100
16 hồng kxvx 8350
16 vàng kxvx 8400
____
16 xám. vỏ thay 8800
16 trắng vỏ thay 8800
16 hồng vỏ thay 9050
16 vàng vỏ thay 9100
____
98% -500k
16 xám. zin all 99% 9300
16 trắng zin all 99% 9300
16 hồng zin all 99% 9550
16 vàng zin all 99% 9600
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +450k
______________________________
6s plus 64g
64 xám vỏ zin 99% 11.5
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +450k
______________________________
không văn tay
6- 16gb 4500, 64g 4900
6+ 16gb 5600, 64g 6400
6s 16gb 6000, 64g 7800
6sp 16g 7200
6sp 64g 8900 hư cammera trước vân tay ok
________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
________________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màn hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 bé hải <==> 01216070707 bé đẹp
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6 boss 0943000999 hậu

trùm iphone giá sỉ uy tính nhất sài gòn

January 16th, 2017
0901797909 bé hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng sms boss ép giá 150>200k
F5 cập nhật giá mới 20/1 = >25/1/2017
iphone 7
7- 32g 98% đen 12.0
______________________________
iphone new tbh hàng chính hãng việt nam
6+ 16g 64g 128g gọi
6s 16g xám. trắng new 8.9
6s 16g vàng hồng new 9.0
6s 64g xám. hồng new 11.0
6sp 16 xám. trắng new 10.7
6sp 16 hồng vàng new 10.8
6sp 64 xám, hồng new 13.0

phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 5s zin giá rẻ ko bảo hành
màn hình hư -400k, hư văn tay -400k
16 xám. kxvx 2680
16 trắng kxvx 2680
16 vàng kxvx 2730
lưu ý chỉ bao quốc tế + tét mh
______________________________
iphone 5s zin chưa bung
32 vàng kxvx 3100
32 vàng vỏ zin 98% 3600
lưu ý chỉ bao quốc tế + tét mh
______________________________
iphone 5s zin chưa bung
98% -200k
16 xám vỏ zin 99% 3500
16 trắng vỏ zin 99% 3500
16 vàng vỏ zin 99% 3600
lưu ý chỉ bao quốc tế + tét mh
______________________________
iphone 6 16g
ko lấy màn hình -600k
16 xám. kxvx 4650
16 trắng kxvx 4750
16 vàng kxvx 4950
____
16 xám. vỏ thay 5300
16 trắng vỏ thay 5400
16 vàng vỏ thay 5600
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6 64g
ko lấy màn hình -600k
64 xám. kxvx 5350
64 trắng kxvx 5450
64 vàng kxvx 5650
____
64 xám. vỏ thay 6000
64 trắng vỏ thay 6100
64 vàng vỏ thay 6300
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus
16 xám. vỏ thay 6700
64 xám. vỏ thay 7700
128 xám. vỏ thay 8000
128 trắng vỏ thay 8000
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 16g
16 xám. kxvx 6400
16 trắng kxvx 6400
16 hồng kxvx 6700
16 vàng kxvx 6700
____
16 xám. vỏ thay 7200
16 trắng vỏ thay 7200
16 hồng vỏ thay 7500
16 vàng vỏ thay 7500
____
98% -450k
16 xám. vỏ zin 99% ==
16 trắng vỏ zin 99% ==
16 hồng vỏ zin 99% 8000
16 vàng vỏ zin 99% 8000
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 64g
64 xám. kxvx 8300
64 hồng kxvx 8600
____
64 xám. vỏ thay 9100
64 hồng vỏ thay 9400
____
98% -450k
64 hồng vỏ zin 99% 9900
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 16g
16 xám. kxvx 8100
16 trắng kxvx 8100
16 hồng kxvx 8400
16 vàng kxvx 8400
____
16 xám. vỏ thay 8900
16 trắng vỏ thay 8900
16 hồng vỏ thay 9200
16 vàng vỏ thay 9200
____
98% -450k
16 xám. vỏ zin 99% 9300
16 trắng vỏ zin 99% 9300
16 hồng vỏ zin 99% 9600
16 vàng vỏ zin 99% 9600
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 64g
64 xám. vỏ thay 11.0
64 hồng vỏ thay 11.3
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________________
không văn tay
6- 16gb 4600, 64g 5000
6+ 16gb 5600, 64g 6400, 128g 6800
6s 16gb 6000
6sp 16g 7200
________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màn hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 bé hải <==> 01216070707 bé đẹp
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6 boss 0943000999 hậu

iPhone 7 cũ Quốc tế Đẹp Như Mới – Nguyên Bản tại iPhonegiasi.vn

January 4th, 2017
0901797909 bé hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng sms boss ép giá -200k
F5 cập nhật giá mới 6/1 = >9/1/2017
iphone 7
7- 32g 99% đen 12.6
7- 32g 98% 12.2
ko phụ kiện
______________________________
iphone new tbh hàng chính hãng việt nam
6+ 16g 64g 128g gọi
6s 16g xám. trắng new 8.6
6s 16g vàng hồng new 8.8
6sp 16 xám. trắng new 10.3
6sp 16 hồng vàng new 10.6
6sp 64 xám. new 12.6
6sp 64 hồng new 12.9

phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 5s giá rẻ ko bảo hành
màng hình hư -400k
16 xám. kxvx 2700
16 trắng kxvx 2700
16 vàng kxvx 2700
32 xám. kxvx 2950
32 trắng kxvx 2950
32 vàng kxvx 2950
lưu ý chỉ bao quốc tế + tét mh
______________________________
iphone 6 16g màn hình zin
16 xám. kxvx 4600
16 trắng kxvx 4600
16 vàng kxvx 4900
____
16 xám. vỏ thay 5300
16 trắng vỏ thay 5300
16 vàng vỏ thay 5600
____
16 xám. vỏ zin 99% ==
16 trắng vỏ zin 99% ==
16 vàng vỏ zin 99% ==
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6 64g màn hình zin
64 xám. kxvx ==
64 trắng kxvx ==
64 vàng kxvx ==
____
64 xám. vỏ thay 6000
64 trắng vỏ thay 6000
64 vàng vỏ thay 6300
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 16g màn hình zin
16 xám. vỏ thay 6700
16 trắng vỏ thay 6800
16 vàng vỏ thay 7200
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 64g màn hình zin
64 xám. vỏ thay 7800
64 trắng vỏ thay 7800
64 vàng vỏ thay 8200
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 128g màn hình zin
128 xám. kxvx 7800
128 trắng kxvx 7800
128 vàng kxvx 8200
____
128 xám. vỏ thay 8200
128 trắng vỏ thay 8200
128 vàng vỏ thay 8600
____
128 xám. vỏ zin 99% 8600
128 trắng vỏ zin 99% 8600
128 vàng vỏ zin 99% 9000
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 16g
16 xám. kxvx 6400
16 trắng kxvx 6400
16 hồng kxvx 6700
16 vàng kxvx 6700
____
16 xám. vỏ thay 7200
16 trắng vỏ thay 7200
16 hồng vỏ thay 7500
16 vàng vỏ thay 7500
____
16 xám. vỏ zin 99% 7650
16 trắng vỏ zin 99% 7650
16 hồng vỏ zin 99% 7950
16 vàng vỏ zin 99% 7950
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 64g
64 xám. kxvx 8000
64 hồng kxvx 8300
____
64 xám. vỏ thay 8800
64 hồng vỏ thay 9100
____
64 xám. vỏ zin 99% 9200
64 hồng vỏ zin 99% 9500
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 16g
16 xám. kxvx 7800
16 trắng kxvx 7800
16 hồng kxvx 8200
16 vàng kxvx 8200
____
16 xám. vỏ thay 8600
16 trắng vỏ thay 8600
16 hồng vỏ thay 9000
16 vàng vỏ thay 9000
____
16 xám. vỏ zin 99% 9000
16 trắng vỏ zin 99% 9000
16 hồng vỏ zin 99% 9450
16 vàng vỏ zin 99% 9450
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 64g
64 xám. kxvx 10.3
64 hồng kxvx 10.6
____
64 xám. vỏ thay 11.1
64 hồng vỏ thay 11.4
____
64 xám. vỏ zin 99% 11.6
64 hồng vỏ zin 99% 11.9
new chưa acti +1tr
phụ kiện zin máy +500k
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________________
ipad ari wifi 4g
16 trắng 98% 5000
______________________________
không văn tay
6- 16g 4600, 64g 5000
6+16g 5600, 64g 6500, 128g 7000
6s 16g 5800
6sp 16g 7500 64g 8900
________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màng hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 bé hải <==> 01216070707 bé đẹp
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6 boss 0943000999 hậu

ở đâu bán iphone giá sỉ

December 31st, 2016
0901797909 bé hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng sms boss ép giá -200k
1/1/2017 nghĩ tết tây 1 ngày
F5 cập nhật giá mới 26/11 = >1/01/2017
iphone 7 99%
7- 32g đen hồng vàng trắng 12.7
7 plus 256 trắng 20.9
ko phụ kiện
______________________________
iphone new tbh hàng chính hãng việt nam
6+ 16g 64g 128g gọi
6s 16g xám. trắng new 8400
6s 16g vàng hồng new 8600
6sp 16 xám. trắng new 10.1
6sp 16 hồng vàng new 10.4
6sp 64 xám. new 12.6
6sp 64 hồng new 12.9

phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 5s giá rẻ ko bảo hành
ko lấy màng hình – 650k
16 xám. kxvx ==
16 trắng kxvx ==
16 vàng kxvx ==
lưu ý chỉ bao quốc tế + tét mh

______________________________

iphone 6 16g màng hình zin
ko lấy màng hình – 650k
16 xám. kxvx ==
16 trắng kxvx ==
16 vàng kxvx ==
____
16 xám. vỏ thay 5300
16 trắng vỏ thay 5400
16 vàng vỏ thay 5600
____
16 xám. vỏ zin 99% 5600
16 trắng vỏ zin 99% 5700
16 vàng vỏ zin 99% 5900
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6 64g màng hình zin
ko lấy màng hình – 650k
64 xám. kxvx ==
64 trắng kxvx ==
64 vàng kxvx ==
____
64 xám. vỏ thay 6000
64 trắng vỏ thay 6100
64 vàng vỏ thay 6300
____
64 xám. vỏ zin 99% 6300
64 trắng vỏ zin 99% 6400
64 vàng vỏ zin 99% 6600
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 16g màng hình zin
ko lấy màng hình -1350k
16 xám. kxvx ==
16 trắng kxvx ==
16 vàng kxvx ==
____
16 xám. vỏ thay 6700
16 trắng vỏ thay 6800
16 vàng vỏ thay 7200
____
16 xám. vỏ zin 99% 7100
16 trắng vỏ zin 99% 7200
16 vàng vỏ zin 99% 7600
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 64g màng hình zin
ko lấy màng hình – 1350k
64 xám. kxvx ==
64 trắng kxvx ==
64 vàng kxvx ==
____
64 xám. vỏ thay 7800
64 trắng vỏ thay 7800
64 vàng vỏ thay 8200
____
64 xám. vỏ zin 99% 8200
64 trắng vỏ zin 99% 8200
64 vàng vỏ zin 99% 8600
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6 plus 128g màng hình zin
ko lấy màng hình – 1350k
128 xám. kxvx 7800
128 trắng kxvx 7800
128 vàng kxvx 8200
____
128 xám. vỏ thay 8300
128 trắng vỏ thay 8300
128 vàng vỏ thay 8700
____
128 xám. vỏ zin 99% 8700
128 trắng vỏ zin 99% 8700
128 vàng vỏ zin 99% 9100
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 16g màng hình zin
16 xám. kxvx 6550
16 trắng kxvx 6550
16 hồng kxvx 6850
16 vàng kxvx 6850
____
16 xám. vỏ thay 7300
16 trắng vỏ thay 7400
16 hồng vỏ thay 7600
16 vàng vỏ thay 7600
____
16 xám. vỏ zin 99% 7700
16 trắng vỏ zin 99% 7800
16 hồng vỏ zin 99% 8000
16 vàng vỏ zin 99% 8000
new chưa acti +700k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
iphone 6s 64g màng hình zin
64 xám. kxvx 8100
64 hồng kxvx 8400
____
64 xám. vỏ thay 8800
64 hồng vỏ thay 9100
____
64 xám. vỏ zin 99% 9200
64 hồng vỏ zin 99% 9500
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 16g màng hình zin
16 xám. kxvx 8000
16 trắng kxvx 8000
16 hồng kxvx 8300
16 vàng kxvx 8300
____
16 xám. vỏ thay 8700
16 trắng vỏ thay 8700
16 hồng vỏ thay 9000
16 vàng vỏ thay 9000
____
16 xám. vỏ zin 99% 9100
16 trắng vỏ zin 99% 9100
16 hồng vỏ zin 99% 9400
16 vàng vỏ zin 99% 9400
new chưa acti + 900k
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
6s plus 64g màng hình zin
64 xám. kxvx 10400
64 hồng kxvx 10700
____
64 xám. vỏ thay 11.1
64 hồng vỏ thay 11.4
____
64 xám. vỏ zin 99% 11.6
64 hồng vỏ zin 99% 11.9
new chưa acti +900k
phụ kiện zin máy +500k
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________________________
ipad ari wifi 4g
16 trắng 98% 5000
______________________________
không văn tay
6- 16g 4900, 64g 5500
6+16g 5900, 64g 6900
6s plus 16g ==
6s plus 64g ==
________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màng hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 bé hải <==> 01216070707 bé đẹp
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6 boss 0943000999 hậu