Mua iPhone X – iPhone 10 chính hãng, giá rẻ | iPhonegiasi.vn …

October 19th, 2017
a hải 0901797909
bé đẹp 01216070707
F5 giá mới 13 > 15/12
iphone x new chưa acti
64g trắng new 26.6
64g đen_ new 26.3
256 trắng new 30.7
64g đen_ new 30.3
_____________________________
iphone 8p chưa acti
64g đen new 18.9
_____________________________
6s plus cpo chưa acti
16 hồng new 9100
16 vàng new 9300
_____________________________
6s tbh new chưa acti
16 new 7000
_____________________________
iphone 7 tbh chưa acti
32g trắng new 10.7
32g hồng new 10.7
32g vàng new 10.7
32g đen_ new 10.7
____________________________
7 plus tbh chưa acti
32g trắng new 13.9
32g hồng new 13.9
32g vàng new 13.9
32g đen_ new 13.9
128 vàng đen 15.7
7, 7+ fullbox zin 950k
____________________________
7 plus tbh lock chưa acti
32 new 11.4
____________________________
ip6 bảo hành pin +90k
16 trắng đen tv 4300
____________________________
6s bảo hành pin +90k
16 trắng đen 4800
16 hồng xấu 4900
16 vàng xấu 5100
____
16 trắng xám tv 5200
16 hồng thay võ 5300
16 vàng thay võ 5500
____
32 hồng thay vỏ 6900
____________________________
6s plus bh pin +90k
16 trắng xám tv 6600
16 hồng thay võ 6800
16 vàng thay vỏ 7000
Camera test tại chỗ.ko BH
____________________________
iphone 7 cũ zin
98% -600
32 hồng zin 99% 9.5
32 trắng zin 99% 9.5
32 vàng zin 99% 9.6
32 đen_ zin 99% 9.6
128 đen vỏ thay 11.0
_________________________
iphone 7 plus cũ zin
98% -600k
32 trắng zin 99% 12.2
32 hồng zin 99% 12.2
32 vàng zin 99% 12.2
32 đen_ zin 99% 12.2
_______
128 bóng zin 98% 13.5
128 đen_ zin 98% 13.6
____________________________
7 plus lock cũ màn lô
32 hồng vàng đen 8.2
____________________________
6s lock
trắng hồng đen 3900
6s mh zin 3900×12
6s mh lo 3500×08
6s mh hư 3300×12
6s mh kvt hư 2900×02
6sp mh lo 4300×02
6sp mh lo kvt 3800×03
thanh ly may 40c
tota = giá 3t2
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ 99% 6900
____________________________
ipad air 1 (4G)
32 đen_ 99% 6100
32 trắng 99% 6300
____________________________
ipad Mini 3 (4G)
16 đen_ 99% 5300
16 trắng 99% 5400
____________________________
ipad Mini 1 (4G)
16 đen 99% 3100
64 đen 99% 3700
____
16 trắng 99% 3300
32 trắng 99% 3500
____
ipad 2 (4G)
32 đen 99% 2700
64 đen 99% 2900
____
16 trắng 99% 2500
32 trắng 99% 2800
64 trắng 99% 3000
____________________________
Màn hình lk 98%
6s 200 6sp 400
7- 400 7p 500
__________________________
lưu ý > lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
máy cũ bảo hàng 10 ngày
Máy New
7-7Plus Bao Activer 3 Ngày
8- 8Plus 8x Bao Activer 1 Ngày
(nhận bảo hành sau 11h)thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud
văn tay | cảm ứng | màn hình | Camera 6SPlus
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải
01216070707 bé đẹp
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
iphonegiasi.vn 0943000999 a hậu

iP 8, 8 plus Đã có hàng – Giá chỉ 17.100.000đ – iphonegiasi.vn

October 3rd, 2017
a hải 0901797909
bé đẹp 01216070707
anh hậu 0943000999
F5 giá mới 19 > 20/10/2017
iphone 8 chưa acti fullbox
64g trắng new 17.1
64g vàng new 17.0
_____________________________
iphone 8p chưa acti fullbox
64g trắng new 19.6
64g vàng new 19.7
64g đen_ new 19.8
____
256 trắng new 23.0
256 vàng new 23.0
_____________________________
iphone 6s tbh chưa acti
16 trắng đen 7100
16 hồng new 7200
16 vàng new 7400
____
32 trắng đen 8600
32 hồng new 8700
32 vàng new 8900
_____________________________
6s plus tbh chưa acti
16 trắng đen 8400
16 hồng new 8600
16 vàng new 8800
64 đen hồng new 11.2
pk 6s 6sp fullbox 450k
_____________________________
6s plus cpo active đủ 12t
16 đen_ new 8500
16 trắng new 8500
16 hồng new 8700
16 vàng new 8900
combo 1.1.1.1 = 8500
pk 6s 6sp fullbox 450k
_____________________________
iphone 7 tbh chưa acti
32g trắng hồng 10.8
32g vàng đen 10.9
128 hồng đen 12.9
____________________________
iphone 7 plus tbh chưa acti
32g trắng hồng 14.0
32g vàng đen _ 14.1
____
128 bóng new 15.4
128 trắng hồng 15.6
128 vàng đen _ 15.6
7, 7+ pk fullbox zin 950k
_______________________________________
5s bảo hành pin +90k
ko mh -250k
16 đen_ xấu 2400
16 trắng xấu 2400
16 vàng xấu 2500
____
16 đen_ thay võ 2700
16 trắng thay võ 2700
16 vàng thay võ 2800
____
16 đen_ zin 99% 2850
16 trắng zin 99% 2850
16 vàng zin 99% 2950
____________________________
ip6 bảo hành pin +90k
16 đen_ xấu 4400
16 trắng xấu 4400
16 vàng xấu 4500
____
16 đen_ thay võ 4800
16 trắng thay võ 4800
16 vàng thay vỏ 4900
____________________________
6s bảo hành pin +90k
16 đen_ xấu 5200
16 trắng xấu 5200
16 hồng xấu 5300
16 vàng xấu 5500
____
16 đen_ thay võ 5700
16 trắng thay võ 5700
16 hồng thay võ 5800
16 vàng. thay võ 6000
____
16 đen_ zin 99% 6200
16 trắng zin 99% 6200
16 hồng zin 99% 6400
16 vàng zin 99% 6600
____
32 đen_ zin 99% 7800
32 trắng zin 99% 7800
32 hồng zin 99% 8000
32 vàng zin 99% 8200
64 hồng zin 99% 7500
(nut hom trầy )
____________________________
6s plus bảo hành pin +90k
16 đen_ xấu 6500
16 trắng xấu 6500
16 hồng xấu 6700
16 vàng xấu 6900
____
16 xám_ thay võ 7000
16 trắng thay võ 7000
16 hồng thay võ 7200
16 vàng thay vỏ 7400
____
98% -500
16 đen_ zin 99% 7500
16 trắng zin 99% 7500
16 hồng zin 99% 7700
16 vàng zin 99% 7900
Camera test tại chỗ.ko BH
____________________________
6s plus bảo hành pin +90k
64 đen zin 99% 10.2
____________________________
iphone 7 32g cũ
32 hồng xấu 8900
32 trắng xấu 8900
32 đen_ xấu 8900
32 vàng xấu 8900
____
32 trắng thay võ 9500
32 hồng thay võ 9500
32 vàng thay võ 9500
32 đen_ thay vỏ 9500
____
98% -600k
32 hồng zin 99% 10.1
32 trắng zin 99% 10.1
32 vàng zin 99% 10.1
32 đen_ zin 99% 10.1
_________________________
iphone 7 128g
128 đen thay võ 11.5
128 đỏ 12.9
_________________________
iphone 7 plus cũ
32 trắng xấu 11.7
32 hồng xấu 11.7
32 vàng xấu 11.9
32 đen_ xấu 11.9
____
32 trắng thay võ 12.4
32 hồng thay võ 12.4
32 vàng thay võ 12.6
32 đen_ thay võ 12.6
____
98% -600k
32 trắng zin 99% 13.1
32 hồng zin 99% 13.1
32 vàng zin 99% 13.3
32 đen_ zin 99% 13.3
_________________________
iphone 7 plus 128g
128 trắng hồng xấu 13.8
128 vàng đen _ xấu 13.9
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
6s 16g lock mh zin
ko màng hinh- 550k
đen trắng hồng 98% 4200
____________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ 99% 7100
16 trắng 99% 7200
16 vàng 99% 7400
____________________________
ipad air 1 (4G)
32 đen_ 99% 6300
32 trắng 99% 6500
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
32 trắng đen 5500
____________________________
ipad Mini 1 (4G)
16 đen 99% 3300
32 đen 99% 3500
64 đen 99% 3800
____
16 trắng 99% 3400
32 trắng 99% 3600
64 trắng 99% 3900
____________________________
ipad 4 (4G)
16 đen_ 98% 3600
16 trắng 98% 3700
16 trắng 99% 3900
____________________________
ipad 1 (4G)
16g 98~99% 1200
32g 98~99% 1300
64g 98~99% 1400
ComBo 1.1.1 99% 1300
____________________________
cụm ko màng hình văn tay
5s 1500
6s 3900 6sp 4700
____________________________
máy lổi
6S-16 hồng home yếu : 4600
__________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6s 7 iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud
văn tay | cảm ứng | màn hình | Camera 6SPlus
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng alo
0901797909 A hải
01216070707 bé đẹp
0943000999 anh hậu
iPhoneGiaSi.vn
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6