Mua iPhone 7/7 Plus Chính Hãng – Tại iPhoneGiasi.Vn

May 31st, 2017
0901797909 a hải <= khách tỉnh
01216070707 bé đẹp <= hcm
F5 giá mới 15 >19 /07/2017
iphone new tbh chưa acti
6s16 xám trắng 7500
6s16 hồng new 7600
6s16 vàng. new 7950
___
6s32 xám trắng 9000
6s32 hồng new 9150
6s32 vàng. new 9400
___
6s+16 xám trắng 8800
6s+16 hồng new 9000
6s+16 vàng. new 9200
___
7-32g hồng new 11.6
7-32g trắng vàng đen 11.9
___
7-128 đỏ new 15.5
7-128 jet black new 13.8
7-128 hồng vàng đen 13.9
___
7+32 trắng đen_ new 15.2
7+32 hồng vàng new 15.2
___
7+128 jet black new 16.8
7+128 trắng đen new 17.0
7+128 hồng vàng new 17.0
phụ kiện 6s, 6sp 450k
phụ kiện 7,7+ zin 800k
_________________________________
iphone đẹp zin 99%
5s16 trắng xám 99% 2600
5s16 vàng zin 99% 2700
___
6s zin 98% -400
6s16 trắng xám 99% 6250
6s16 hồng zin 99% 6450
6s16 vàng. zin 99% 6800
___
6s plus 98% -400
6s+16 trắng xám 99% 7900
6s+16 hồng zin 99% 8100
6s+16 vàng. zin 99% 8400
___
6s+64 đen_ zin 99% 10.2
6s+64 vàng zin 99% 10.7
___
7-32 hồng zin 99% 11.0
7-32 trắng vàng đen 11.3
___
7+32 trắng đen_ 99% 14.4
7+32 hồng vàng 99% 14.4
___
7+128 jet black 99% 16.0
7+128 trắng đen_ 99% 16.2
7+128 hồng vàng 99% 16.2
phụ kiện 6s, 6sp 450k
phụ kiện 7,7+ zin 800k
_________________________________
iphone thay võ mới
bảo hành pin + 80k
5s16 trắng xám 2450
5s16 vàng võ thay 2550
___
6-16 trắng xám ==
6-16 vàng thay võ ==
___
6s16 trắng xám 5750
6s16 hồng thay võ 5950
6s16 vàng. thay võ 6300
___
6s+16 trắng xám 7400
6s+16 hồng thay võ 7600
6s+16 vàng. thay vỏ 7900
_________________________________
iphone kính xấu võ xấu
bảo hành pin + 80k
5s16 trắng đen 2200
5s16 vàng 95% 2300
___
6-16 trắng đen ==
6-16 vàng 95% ==
___
6s16 trắng xám 5350
6s16 hồng 95% 5550
6s16 vàng. 95% 5900
___
6s+16 trắng xám 6900
6s+16 hồng 95% 7100
6s+16 vàng. 95% 7400
_________________________________
Pro 9.7 4G tbh chưa acti
32 xám. new 12.0
32 vàng new 12.3
phụ kiện zin +450
_________________________________
iphone 6 plus hết
_________________________________
iphone lock màng hình lô
6s16 trắng xám 4000
6s16 hồng 97% 4200
6s16 vàng 97% 4400
__
6s+16 trắng xám 5200
6s+16 hồng 97% 5400
6s+16 vàng 97% 5600
_________________________________
iPad Pro 9.7 4G
32 đen_ 99% 11.0
32 vàng 99% 11.3
_________________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ likenew 7000
16 trắng likenew 7300
16 vàng likenew 7700
new +900k
_________________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ likenew 7500
16 trắng likenew 7700
16 vàng likenew 8000
_________________________________
ipad 4 (4G)
16 trắng 98% 3800
16 trắng 99% 4000
_________________________________
không văn tay 99%
6 – 16g 3600
6s 16g 4700 | 64g 6500
6s+16g 6200
_________________________________
cụm ko văn tay ko mh
6 – 16gb 2900
6p 16gb 3300 | 64g 4400
6s 16gb 4000 | 64g 5800
6sp 16g 4900
_________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản Mới
Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACB bank 239661619
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu