iphone giá sỉ

April 26th, 2017
0901797909 a hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
mua số lượng xx
giãm 100k 150k 200k
F5 giá mới 21 > 30/5/2017
iphone 7 99%
7- 32 hồng đỏ 11.3
7- 32 vàng đen trắng 11.4
____
7+32 hồng đỏ 14.4
7+32 đen trắng vàng 14.5
____________________________
6s 6sp New chưa acti
còn bh chính hãng 3 tháng >
6s16 xám trắng 7700
6s16 hồng new 7900
6s16 vàng new 8100
____
6s+16 xám trắng 8800
6s+16 hồng new 9000
6s+16 vàng new 9200
____
6s+64 xám_ new 11.4
6s+64 hồng new 11.6
6s+64 vàng new 11.8
phụ kiện 450k
____________________________
iphone 7, 7 + New chưa acti
còn bh chính hãng 6 tháng >
7- 32 hồng new 11.9
7- 32 đen trắng vàng 12.0
___
7+ 32 đen_ trắng new 15.0
7+ 32 vàng hồng new 15.0
phụ kiện zin 800k
____________________________
iPad Pro 9.7 4G chưa acti
tbh bảo hành chính hãng
32 đen_ new 12.1
32 vàng hồng new 12.4
phụ kiện zin +450
____________________________
5s 16g bảo hành pin +80k
16 kvt 2000
16 kxvx 2350
16 kính đẹp 2500
16 xám trắng võ thay 2750
____
16 kxvx 2450
16 kính đẹp 2600
16 vàng võ thay 2750
____________________________
5s 32g bảo hành pin +80k
32 kvxv 2850
32 kính đep 3000
32 xám trắng vỏ thay 3250
____
32 kvxv 2950
32 kính đep 3100
32 vàng vỏ thay 3350
____________________________
iphone 6 cụm
5s16g kvt + ko mh 1600
6- 16g kvt + ko mh 3200
6+16g kvt + ko mh 3400
____
6+64 kvt ko mh 4300
6s16 kvt hư mh 4300
6s+16 kvt hư mh 5000
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
16 xám_ kxvx 4100
16 trắng kxvx 4100
16 vàng kxvx 4300
____
16 xám_ vỏ thay 4600
16 trắng vỏ thay 4600
16 vàng vỏ thay 4800
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s 16g
16 xám_ kxvx 5550
16 trắng kxvx 5550
16 hồng kxvx 5750
16 vàng kxvx 5850
____
16 xám_ vỏ thay 6050
16 trắng vỏ thay 6050
16 hồng vỏ thay 6250
16 vàng vỏ thay 6350
____
16 xám_ vỏ zin 99% 6500
16 trắng vỏ zin 99% 6500
16 hồng vỏ zin 99% 6700
16 vàng vỏ zin 99% 6800
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iphone 6s 64g hết
64 vỏ thay ==
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
6s plus 16g
16 xám_ kxvx 7300
16 trắng kxvx 7300
16 hồng kxvx 7500
16 vàng kxvx 7600
____
16 xám_ vỏ thay 7800
16 trắng vỏ thay 7800
16 hồng vỏ thay 8000
16 vàng vỏ thay 8100
____
16 xám_ vỏ zin 99% 8300
16 trắng vỏ zin 99% 8300
16 hồng vỏ zin 99% 8500
16 vàng vỏ zin 99% 8600
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
6s plus 64g
64 đen_ kxvx 9600
64 hồng kxvx 9900
64 vàng kxvx 9900
____
64 đen_ vỏ thay 10.2
64 hồng vỏ thay 10.5
64 vàng vỏ thay 10.5
____
64 đen_ vỏ zin 99% 10.7
64 hồng vỏ zin 99% 11.0
64 vàng vỏ zin 99% 11.0
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iPad Pro 9.7 4G
32 đen_99% 11.2
_________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ likenew 7400
16 trắng likenew 7600
16 vàng likenew 7900
____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ likenew 7600
16 trắng likenew 7800
16 vàng likenew 8100
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 đen_ likenew 4900
16 trắng likenew 5100
32 trắng likenew 5700
___________________
ipad 4 (4G) 99%
16 trắng likenew 4400
32 đen_ likenew 4800
32 trắng likenew 5000
____________________________
không văn tay 98%
6- 16gb 4000
6s 16gb 5000, 64g 7000
6sp 16g 6500
____________________________
iphone 6 cụm
5s16g kvt + mh hư 1600
6- 16g kvt + mh hư 3200
6+16g kvt + ko mh 3400
___________
6+64g kvt + ko mh 4200
6S16g kvt + hư mh 4200
6S+16 kvt + hư mh 4900
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu