iphone 7 giasi

October 16th, 2016
0901797909 a hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp hcm
mua số lượng xx
giãm 100k 150k 200k
F5 giá mới 12 > 16/5/2017
iphone 7 99%
7- 32g 98% -600k
7- 32g đen trắng 11.550
7- 32g vàng hồng đỏ 11.550
____
7+32g đen trắng 14.550
7+32g vàng hồng đỏ 14.550
____________________________
6s 6sp New chưa acti
còn bh chính hãng 3 tháng >
6s16g đen_ fullbox 8300
6s16g trắng fullbox 8300
6s16g hồng fullbox 8500
6s16g vàng fullbox 8700
____
6s+16 xám_ fullbox 9500
6s+16 hồng fullbox 9700
6s+16 vàng fullbox 9900
____
6s+64 xám_ fullbox 12.0
6s+64 hồng fullbox 12.4
6s+64 vàng fullbox 12.4
số lượng giá sóc
____________________________
iphone 7, 7 + New chưa acti
còn bh chính hãng 6 tháng >
7- 32 đen_ trắng fullbox 13.1
7- 32 vàng hồng fullbox 13.1
7+ 32 đen_ trắng fullbox 16.1
7+ 32 vàng hồng fullbox 16.1
____________________________
iPad Pro 9.7 4G chưa acti
tbh bảo hành chính hãng
32 đen_chưa fullbox 13.6
32 vàng chưa fullbox 13.9
32 hồng chưa fullbox 13.9
____________________________
5s 16g bảo hành pin +80k
16 kvt 2000
16 kxvx 2350
16 kính đẹp 2500
16 xám trắng 98% 2650
16 xám trắng võ thay 2800
____
16 kxvx 2450
16 kính đẹp 2600
16 vàng 98% 2750
16 vàng võ thay 2900
____________________________
5s 32g bảo hành pin +80k
32 kvxv 2850
32 kính đep 3000
32 xám trắng 98% 3150
32 xám trắng vỏ thay 3300
____
32 kvxv 2950
32 kính đep 3100
32 vàng 98% 3250
32 vàng vỏ thay 3400
____________________________
iphone 6 cụm
5s16g kvt + ko mh 1600
6- 16g kvt + ko mh 3200
6+16g kvt + ko mh 3400
___________
6+ 64g kvt hư mh 4400
6S16g kvt hư mh 4400
6S+16 kvt hư mh 5400
____________________________
iphone 6 bảo hành pin +80k
16 xám_ kxvx 4150
16 trắng kxvx 4150
16 vàng kxvx 4350
____
16 xám_ vỏ thay 4650
16 trắng vỏ thay 4640
16 vàng vỏ thay 4850
____
16 xám_ vỏ zin 99% 4950
16 trắng vỏ zin 99% 4950
16 vàng vỏ zin 99% 5150
phụ kiện zin máy +400k
____________________________
iphone 6 plus hết
____________________________
iphone 6s 16g
16 xám_ kxvx 5650
16 trắng kxvx 5650
16 hồng kxvx 5850
16 vàng kxvx 5950
____
16 xám_ vỏ thay 6200
16 trắng vỏ thay 6200
16 hồng vỏ thay 6400
16 vàng vỏ thay 6500
____
16 xám_ vỏ zin 99% 6600
16 trắng vỏ zin 99% 6600
16 hồng vỏ zin 99% 6800
16 vàng vỏ zin 99% 6900
phụ kiện zin máy +450k
____________________________
iphone 6s 64g hết
64 vỏ thay ==
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 16g
16 xám_ kxvx 7300
16 trắng kxvx 7300
16 hồng kxvx 7500
16 vàng kxvx 7600
____
16 xám_ vỏ thay 7900
16 trắng vỏ thay 7900
16 hồng vỏ thay 8100
16 vàng vỏ thay 8200
____
16 xám_ vỏ zin 99% 8300
16 trắng vỏ zin 99% 8300
16 hồng vỏ zin 99% 8500
16 vàng vỏ zin 99% 8600
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
6s plus 64g
64 đen_ kxvx 9700
64 hồng kxvx 10.1
64 vàng kxvx 10.1
____
64 đen_ vỏ thay 10.3
64 hồng vỏ thay 10.7
64 vàng vỏ thay 10.7
____
64 đen_ vỏ zin 99% 10.7
64 hồng vỏ zin 99% 11.1
64 vàng vỏ zin 99% 11.1
phụ kiện zin máy +500k
____________________________
iPad Pro 9.7 4G
32 đen_99% 11.2
_________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ 99% 7400
16 trắng 99% 7600

16 vàng 99% 7900

____________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ new 7600
16 trắng new 7800
16 vàng new 8100
____________________________
ipad Mini 2 (4G)
16 đen_ 99% 4900
16 trắng 99% 5100
32 trắng 99% 5700
___________________
ipad 4 (4G) 99%
16 trắng 4400
32 đen_ 4800
32 trắng 5000
____________________________
không văn tay 98%
6- 16gb 4000
6s 16gb 5200, 64g 7800
6sp 16g 6800
____________________________
iphone 6 cụm
5s16g kvt + ko mh 1600
6- 16g kvt + ko mh 3200
6+16g kvt + ko mh 3400
___________
6+64g kvt + ko mh 4400
6S16g kvt + ko mh 4400
6S+16 kvt + ko mh 5400
_____________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
______________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
______________________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agriba 6421205268440
______________________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

iphone 7 plus gia si

October 7th, 2016
Thông Báo Sever Apple Lỗi
5S Không Reset Dòng 2 Active Lại
6==>6S Plus Bao Reset Dòng 2 Active Lại
F5 cập nhật giá mới 12/10 = >16/10
_____________________
iphone 7 het
_____________________
iphone 7 plus het
_____________________
iphone 6 plus cpo
16 xám_ chưa acti 10.1
16 trắng chưa acti 10.2
16 vàng. chưa acti 10.6
____________________
6s plus còn bảo hành 2017
97% – 500k
16 hồng vỏ foxcom 10.6
16 vàng vỏ foxcom 10.6
16 hồng vỏ zin 99% 10.9
16 vàng vỏ zin 99% 10.9
pk zin máy +500k
____________________
iphone 6S 16gb imei ok
97% – 500k
16 xám. vỏ foxcom 8.8
16 trắng vỏ foxcom 8.8
16 vàng vỏ foxcom 9.2
16 hồng vỏ foxcom 9.3
=====
16 xám vỏ zin 99% 9.1
16 trắng vỏ zin 99% 9.1
16 vàng vỏ zin 99% 9.5
16 hồng vỏ zin 99% 9.6
64g +1500k
pk zin máy +500k
___________________
iphone 6 plus 16gb imei ok
97% – 500k
16 xám vỏ foxcom 7.9
16 trắng vỏ foxcom 8.1
16 vàng. vỏ foxcom 8.5
___________________
16 xám vỏ zin 99% 8.2
16 trắng vỏ zin 99% 8.4
16 vàng. vỏ zin 99% 8.8
pk zin máy +500k
___________________
iphone 6 plus 64gb imei ok
97% – 500k
64 xám vỏ foxcom 9.0
64 trắng vỏ foxcom 9.2
64 vàng. vỏ foxcom 9.9
128+500k
___________________
64 xám vỏ zin 99% 9.4
64 trắng vỏ zin 99% 9.6
64 vàng vỏ zin 99% 10.3
128+500k
pk zin máy +500k
___________________
iphone 6 16gb imei ok
97% – 400k
16 xám vỏ foxcom ==

16 trắng vỏ foxcom 6.9
16 vàng vỏ foxcom 7.1
___________________
16 xám vỏ zin 99% ==

16 trắng vỏ zin 99% ==
16 vàng vỏ zin 99% 7.4
___________________
iphone 6 64gb imei ok
97% – 400k
64 xám vỏ foxcom ==

64 trắng vỏ foxcom ==
64 vàng vỏ foxcom 8.2
___________________
64 xám vỏ zin 99% ==

64 trắng vỏ zin 99% ==
64 vàng vỏ zin 99% 8.4
128g +300k
pk zin máy +500k
___________________
iphone 5 quốc tế
16 trắng 99% 3900
16 vàng. 99% 4000
32 trắng 99% 4300
32 vàng. 99% 4400
vỏ zin + 150k
___________________
iphone 5s lock
16 trắng 99% 2700
16 vàng. 99% 2900
32 trắng 99% 3100
32 vàng. 99% 3200
___________________
iphone 5
16 trắng 99% 2800
64 trắng 99% 3000
vỏ zin +100k
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
____________________
ipad air wifi 4g
97% – 200k
16 đen 99% 5250
16 trắng 99% 5550
___________________
mini 1 wifi 4g
97% – 200k
16 đen 99% 3200
16 trắng 99% 3500
___________________
ipad 4 wifi 4g
16 đen 99% 4250
16 trắng 99% 4450
___________________
ipad 3 wifi 4g
97% – 200k
16 đen 99% 3500

16 trắng 99% 3600
___________________
không văn tay
5s vàng 3.0
6- 16g vàng 5.9
6- 16g vàng 6.9
6+16g vàng 7.0
6s plus 16g hồng 9.0
___________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
___________________
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày (new acti 3 ngày)
___________________
(nhận bảo hành sau 11h) thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màng hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agribank 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
Tiền gửi tài khoản – Gửi hàng về đâu
Số lượng hàng loại – người nhận hàng
lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn
0901797909 A hải <=> 01216070707 bé đẹp
___________________
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
Chỉ Có Duy Nhất 14 Kinh Dương Vương
hotline : 0943000999