iphone 7, iphone 7 plus

September 29th, 2016
Thông Báo Sever Apple Lỗi
Quy Khách Vui Lòng Không
Reset Dòng 2 Activer Lại
Bảng Giá iphone giá sỉ 03>06=5/10/2016
iphone 7
32g hồng new het
32g đen_ new het
128 hồng new het
128 vàng. new het
128 đen_ new het
128 jet black new het
____________________
iphone 7 plus
128 hồng new het
128 đen_ new het
128 jet bl new het
256 đen_ new het
_____________________
iphone 6 plus cpo
16 xám_ chưa acti 10.1
16 trắng chưa acti 10.2
16 vàng. chưa acti 10.6
____________________
6s plus còn bảo hành 2017
97% – 400k
16 hồng vỏ foxcom 10.9
16 vàng vỏ foxcom 10.9
16 hồng vỏ zin 99% 11.3
16 vàng vỏ zin 99% 11.3
pk zin máy +500k
____________________
iphone 6S check imei ok
97% – 400k
16 hồng vỏ foxcom 9.3
16 hồng vỏ zin 99% 9.7
pk zin máy +500k
___________________
iphone 6 plus check imei ok
97% – 400k
16 xám_ vỏ foxcom 8.0
16 trắng vỏ foxcom 8.2
16 vàng. vỏ foxcom 8.5
=====
16 xám_ vỏ zin 99% 8.3
16 trắng vỏ zin 99% 8.5
16 vàng. vỏ zin 99% 8.8
pk zin máy +500k
___________________
iphone 6 check imei ok
97% – 400k
16g vàng vỏ foxcom 7.3
64g vàng vỏ foxcom 8.3
128 vàng vỏ foxcom 8.5
pk zin máy +500k
___________________
iphone 5s
16 xám_ 99% 3850
16 trắng 99% 3950
16 vàng. 99% 4050
=====
32 trắng 99% 4450
32 vàng. 99% 4550
vỏ zin + 150k
___________________
iphone 5
16 trắng 99% 2800
32 trắng 99% 2950
64 trắng 99% 3050
vỏ zin +100k
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
____________________
ipad air wifi 4g
97% – 200k
16 đen 99% 5300
16 trắng 99% 5600
___________________
mini 1 wifi 4g
97% – 200k
16 đen 99% 3200
16 trắng 99% 3500
___________________
ipad 4 wifi 4g
16 đen 99% 4250
16 trắng 99% 4450
___________________
ipad 3 wifi 4g
97% – 200k
16 đen 99% 3650
16 trắng 99% 3750
___________________
không vân tay
5s vàng, hồng 3t4
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
___________________
Thời Gian Bảo Hành
5g 5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày
(new acti 3 ngày)
___________________
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
___________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud
văn tay | cảm ứng | màng hình
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
Tiền gửi tài khoản – Gửi hàng về đâu
Số lượng hàng loại – người nhận hàng
lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn
0901797909 hải
01216070707 cửa hàng
_______________________
Vcb 0251002735737
Sacom 060128713436
Đông Á 0110271712
Agrib 6421205268440
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
Chỉ Có Duy Nhất 14 Kinh Dương Vương
hotline : 0943999000

iphone 7 iphone 7 plus

September 26th, 2016
http://iphonegiasi.vn/
http://iphonegiasi.com.vn/ : http://iphoneipadgiasi.vn/

Bảng Giá iphone giá sỉ 26> 28/09/2016
______________________
iphone 7
32 hồng new 17.3
32 vàng new 17.7
____________________
128 hồng new 19.2
128 vàng new 19.6
128 đen_ new 20.6
____________________
iphone 7 Plus
32 hồng new 21.3
32 trắng new 21.4
32 vàng new 21.7
128 vàng new 24.5
___________________________________________
iphone 6 plus cpo
16 xám_ chưa acti 10t2
16 trắng chưa acti 10t3
16 vàng chưa acti 10t6
______________________________
iphone 6s plus
còn bảo hành 2017
16 hồng vỏ zin 11t4
16 hồng vỏ foxcon 11t1
=====
16 vàng vỏ zin 11t6
16 vàng vỏ foxcon 11t3
fullbox +500
____________________
iphone 6S
16 hồng vỏ zin ==
16 hồng vỏ foxcon 9t5
fullbox +500k
___________________
iphone 6
16 vàng zin ==
16 vàng vỏ foxcon 7t5
=====
64 vàng zin ==
64 vàng vỏ foxcon 8t5
=====
128 vàng vỏ zin ==
128 vàng vỏ foxcon 8t7
fullbox +500k
___________________
iphone 5s
16g xám_ 99% 3900
16g trắng 99% 4000
16g vàng 99% 4150
=====
32g trắng 99% 4500
32g vàng 99% 4650
vỏ zin + 150k
___________________
iphone 5
16g đen_ 99% 2800
16g trắng 99% 2900
32g trắng 99% 3100
64g trắng 99% 3200
vỏ zin +100k
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
____________________________
$$$$$$===$===$$$$$
ipad air wifi 4g
16g đen_ 99% 5300
16g trắng 99% 5600
97% – 200k
___________________
mini 1 wifi 4g
16g đen_ 99% 3200
16g trắng 99% 3500
97% – 200k
___________________
ipad 4 wifi 4g
16g đen_ 99% 4300
16g trắng 99% 4500
97% – 200k
___________________
ipad 3 wifi 4g
16g đen_ 99% 3600
64g đen_ 99% 4100
16g trắng 99% 3800
64g trắng 99% 4300
97% – 200k
___________________
không vân tay
5s vàng, hồng 3t4
___________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
__________________
Thời Gian Bảo Hành
5g 5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày
(new acti 3 ngày)
__________________
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
__________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud
văn tay | cảm ứng | màng hình
__________________
đặt hàng qua tin nhắn
Tiền gửi tài khoản – Gửi hàng về đâu
Số lượng hàng loại – người nhận hàng
0901797909 a hải
01216070707 cửa hàng
___________________
Vcb 0251002735737 | Sacom 060128713436
Đông Á 0110271712 | Agrib 6421205268440
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
Chỉ Có Duy Nhất 14 Kinh Dương Vương
hotline 0943000999

wW1sQkb iphone 7 iphone 7 plus