iPhone 6 plus cpo chua active gia si

June 30th, 2016
Iphone giá sỉ 22 > 26/7/2016
_______________
iphone 6 plus new CPO
(bảo hành tại việt nam)
16g xám- chưa acti 11t0
16g trắng chưa acti 11t2
16g vàng. chưa acti 11t6
bộ 3 = 3 x 11t1
(1vàng 1trắng 1xám)
_______________
iPhone 6S plus 99%
16g vàng vỏ zin 13t0
16g hồng vỏ zin 13t0
_______________
iphone 6S 99%
16g hồng vỏ zin 11t6
______________
iPhone 6 99%
16g vàng vỏ zin 9tr1
64g vàng vỏ zin 10t3
_______________
iPhone 5s 99%
16g xám- vỏ zin 3950
16g trắng vỏ zin 4100
16g vàng. vỏ zin 4250
=====
32g xám- vỏ zin 4550
32g vàng vỏ zin 4850
_______________
iPhone 5 99%
16g đen_ vỏ zin 2900
16g trắng vỏ zin 3050
32g trắng vỏ zin 3250
______________
air 1 wifi 4g
32g trắng 98% 6t5
______________
mini 1 wifi 4g
16g đen_ 99% 3t7
32g đen_ 99% 4t1
16g trắng 99% 4t0
32g trắng 99% 4t4
______________
ipad 4 wifi 4g
16g đen_ 99% 4t5
32g đen_ 99% 4t9
16g trắng 99% 4t7
32g trắng 99% 5t1
______________
ipad 3 wifi 4g
16g đen_ 99% 3t8
32g đen_ 99% 4t2
16g trắng 99% 4t0
32g trắng 99% 4t4
______________
ipad 2 wifi 4g
16g đen_ 99% 3t0
32g đen_ 99% 3t4
16g trắng 99% 3t2
32g trắng 99% 3t6
______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad ko phụ kiện
________________________________________
$$$$$$======$======$$$$$$
_______________
iphone 6 plus vỏ thay
64g vàng likenew 11t6
fullbox + 500k
______________
iPhone 6 vỏ thay
16g vàng likenew 8tr8
64g vàng likenew 10t1
fullbox +500k
_______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
_______________
iPhone 5s vỏ thay
16g xám_ likenew 3850
16g trắng likenew 4000
16g vàng. likenew 4150
=====
32g xám_ likenew 4450
32g trắng likenew 4500
32g vàng. likenew 4750
hồng +50k
fullbox + 250k
_______________
iPhone 5 vỏ thay
16g đen_ likenew 2800
16g trắng likenew 2950
32g trắng likenew 3150
fullbox +250k
_______________
iphone 5 lên 5se
16g vàng, hồng 2900
______________
iPhone 4s 99%
16g đen , trắng 1400
4s 5g ko bảo hành Pin
_______________
mini 1 wifi 4g
16g đen_ 97% 3t5
32g đen_ 97% 3t9
16g trắng 97% 3t8
32g trắng 97% 4t2
_______________
ipad 4 wifi 4g
16g đen_ 97% 4t3
32g đen_ 97% 4t7
16g trắng 97% 4t5
32g trắng 97% 4t9
______________
ipad 3 wifi 4g
16g đen_ 97% 3t6
32g đen_ 97% 4t0
16g trắng 97% 3t8
32g trắng 97% 4t2
______________
ipad 2 wifi 4g
16g đen_ 97% 2t8
32g đen_ 97% 3t2
16g trắng 97% 3t0
32g trắng 97% 3t4
______________
Máy không vân tay
5 s vàng, hồng 3t4
ip6 vàng, hồng 7t4
_______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________
Thời Gian Bảo Hành
5g 5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày
(new chưa acti 3 ngày)
(bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
Chủ Nhật Không Nhận Bảo Hành
______________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | van tay | cảm ứng
01216070707 cửa hàng
0901797909 A hải (gửi tỉnh)
______________________________
Vcb 0251002735737 | Sacom 060128713436
Agribank 6421205268440 | Cao ngọc thạch
______________________________
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
Chỉ Có Duy Nhất 14 Kinh Dương Vương
Hotline: 0943000999 Phản ánh, khiếu nại
(Hàng hoá, nhân viên bán hàng, giao hàng , bảo hành,…)

iphonegiasi , iphone gia si

June 23rd, 2016
Iphone giá sỉ 30/6 Đến 1/7/2016
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad ko phụ kiện
_______________
iPhone 4s 99%
16g đen , trắng ==
_______________
iPhone 5 99%
16g đen 2700
64g đen 3000
=====
16g trắng 2800
64g trắng 3100
fullbox +250k
iphone 5 ko bảo hành Pin
_______________
iphone 5 lên 5se
16g vàng / hồng 2850
64g vàng / hồng 3150
_______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
_______________
iPhone 5s 99%
16g đen 3600
32g đen 4150
=====
16g trắng 3750
32g trắng 4300
hồng +50k
=====
16g vàng 3950
32g vàng 4500
hồng +50k

fullbox + 250k
______________
Máy không vân tay
5s vàng / hồng 3250
ip6 vàng / hồng 7700
______________
iPhone 6 99%
16g xám 8100
64g xám 9200
=====
16g trắng 8400
64g trắng 9500
=====
16g vàng 8800
64g vàng 9900
fullbox +600k
_______________
iphone 6 plus 99%
16g xám_ 9400
16g trắng 9700
=====
16g vàng 10t00
64g vàng ====
fullbox + 600k
______________
iPhone 6s 99%
16g xám. ==
16g trắng ==
16g vàng ==
16g hồng ==
fullbox + 600k
______________
iPhone 6s plus 99%
16g vàng ==
16g hồng ==
fullbox + 600k
$$$$$$========$========$$$$$$
5g 5s ip6 6s vỏ zin chưa bung
iPhone 5 99%
16g trắng vỏ zin 2t9
64g trắng vỏ zin 3t2
_______________
iPhone 5s 99%
16g xám vỏ zin 3700
32g xám vỏ zin 4250
=====
16g trắng vỏ zin 3850
32g trắng vỏ zin 4400
=====
16g vàng vỏ zin 4050
32g vàng vỏ zin 4600
______________
iPhone 6 99%
16g xám vỏ zin 8300
16g xám vỏ zin 9400
=====
16g trắng vỏ zin 8700
64g trắng vỏ zin 9800
=====
16g vàng vỏ zin 9tr1
64g vàng vỏ zin 10t2
_______________
iphone 6 plus 99%
16g xám. vỏ zin 9600
16g trắng vỏ zin 10t0
=====
16g vàng vỏ zin 10t4
64g vàng vỏ zin ===
______________
iPhone 6S 99%
16g xám- vỏ zin ==
16g trắng vỏ zin ==
16g vàng vỏ zin ==
16g hồng vỏ zin ==
còn bảo hành
______________
iPhone 6S plus 99%
16g vàng vỏ zin ==
16g hồng vỏ zin ==
_______________
iphone 6+ new CPO
16g xám- chưa acti 11t0
16g trắng chưa acti 11t3
16g vàng. chưa acti 11t6
______________
ipad mini 1 4g
16g đen 99% 3700
32g đen 99% 4200
______________
ipad 4 wifi 4g
16g trắng 99% 4t8
______________
iPad air 4g
32g trắng 99% 6t7
______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________
Thời Gian Bảo Hành
5g 5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
Chủ Nhật Không Nhận Bảo Hành
______________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | van tay | cảm ứng
0901797909 A hải (bán hàng)
(toa hàng gửi tỉnh 15tr hoặc 1máy ip6)
14 Kinh Dương Vương F13 Q6 HCM
_______________
Vcb 0251006666666 | Sacom 060211111111
Đông Á 0103001204 | Agri 1700206017671
Nguyễn Thanh Hậu
_____________
Hotline: 0943000999
Phản ánh, khiếu nại
(Hàng hoá, nhân viên bán hàng, giao hàng , bảo hành,…)
______________
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
Chỉ Có Duy Nhất 14 Kinh Dương Vương

iPhone gia si

June 21st, 2016
Iphone giá sỉ 23/6 Đến 25/6/2016
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad ko phụ kiện
_______________
iPhone 5 99%
16g đen 2700
64g đen 3000
=====
16g trắng 2800
64g trắng 3100
fullbox +300k
iphone 5 ko bảo hành Pin
_______________
iphone 5 lên 5se
16g vàng + hồng 2850
64g vàng + hồng 3150
_______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
_______________
iPhone 5s 99%
16g đen 3600
32g đen 4150
=====
16g trắng 3750
32g trắng 4300
=====
16g vàng 3950
32g vàng 4500
fullbox + 300k
______________
không vân tay
5s vàng + hồng 3250
ip6 vàng + hồng 7700
______________
iPhone 6 99%
16g xám 8100
64g xám 9200
=====
16g trắng 8500
64g trắng 9600
=====
16g vàng 8900
64g vàng 10t000
fullbox +600K
_______________
iphone 6 plus 99%
16g xám_ 9tr4
16g trắng 9tr7
16g vàng 10t1
fullbox + 800K
______________
iPhone 6s 99%
16g hồng 11t6
fullbox + 900k
$$$$$_____==$==_____$$$$
5g 5s ip6 6s vỏ zin óc chưa bung
iPhone 5 99%
16g trắng vỏ zin 2950
64g trắng vỏ zin 3250
_______________
iPhone 5s 99%
16g xám vỏ zin 3700
32g xám vỏ zin 4250
=====
16g trắng vỏ zin 3850
32g trắng vỏ zin 4400
=====
16g vàng vỏ zin 4050
32g vàng vỏ zin 4600
______________
iPhone 6 99%
16g xám vỏ zin 8300
64g xám vỏ zin 9400
=====
16g trắng vỏ zin 8700
64g trắng vỏ zin 9800
=====
16g vàng vỏ zin 9tr1
64g vàng vỏ zin 10t2
_______________
iphone 6 plus 99%
16g xám_ vỏ zin 9600
16g trắng vỏ zin 9900
16g vàng vỏ zin 10t3
______________
iPhone 6S 99%
16g hồng vỏ zin 11t8
_______________
iphone 6+ CPO
16g xám_ chưa active 11t050
16g trắng chưa active 11t350
16g vàng chưa active 11t650
______________
ipad mini 1 4g
16g đen 99% 3700
32g đen 99% 4200
______________
ipad 4 wifi 4g
16g trắng 99% 4850
______________
iPad air 4g
16g trắng 97% 6t0
32g trắng 99.9% 6t75
______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad cũ ko phụ kiện
______________
Thời Gian Bảo Hành
5g 5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
Chủ Nhật Không Nhận Bảo Hành
______________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | van tay | cảm ứng
0943000999 Hải
(toa hàng gửi tỉnh 15tr hoặc 1máy ip6)
14 Kinh Dương Vương F13 Q6 HCM
_______________
Vcb 0251006666666 | Sacom 060211111111
Đông Á 0103001204 | Agri 1700206017671
Nguyễn Thanh Hậu
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
Chỉ Có Duy Nhất 14 Kinh Dương Vương
wW1sQkb iPhone gia si

iPhone 6 Plus 64GB (CPO) – iPhone Gía Sỉ -Hệ Thống Phân Phối iPhone iPad Giá Sỉ Toàn Quốc.!

June 21st, 2016
Iphone giá sỉ 21/6 Đến 25/6/2016
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad ko phụ kiện
_______________
ip5 đen fullbux +300k
16g 97% 2600
32g 97% ==
64g 97% 2900
=====
16g likenew 99% 2700
32g likenew 99% ==
64g likenew 99% 3000
_______________
ip5 trắng fullbox +300k
16g 97% 2750
32g 97% ==
64g 97% 3050
=====
16g likenew 99% 2850
32g likenew 99% ==
64g likenew 99% 3150
(võ zin +100k)
iphone 5 ko bảo hàng Pin
_______________
iphone 5c world
32g white 97% 2400
_______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad ko phụ kiện
_______________
iphone 5 lên 5se
16g vàng 2800
32g vàng 3000
64g vàng 3100
(hồng +50k)
______________
5s xám fullbox +300k
16g ikenew 99% 3600
16g vỏ zin 3700
=====
32g ikenew 99% 4150
32g vỏ zin 4250
_______________
5s trắng fullbox +300k
16g likenew 99% 3750
16g võ hồng 3800
16g vỏ zin 3850
=====
32g likenew 99% 4300
32g võ hồng 4350
32g vỏ zin 4400
_______________
5s gold ko văn tay 3250
5s hồng ko văn tay 3250
6 gold ko văn tay 7700
_______________
5s gold fullbox +300k
16g likenew 99% 3900
16g vỏ hồng 3950
16g vỏ zin 4050
=====
32g likenew 99% 4500
32g vỏ hồng 4550
32g vỏ zin 4600
_______________
iphone 6 Xám world
16g likenew 99% 8100
16g vỏ zin 99% 8300
====
64g likenew 99% 9200
64g vỏ zin 99% 9500
fullbox + 600k
_______________
iphone 6 Trắng world
16g likenew 99% 8500
16g vỏ zin 99% 8700
====
64g likenew 99% 9700
64g vỏ zin 99% 9800
fullbox + 600k
_______________
iphone 6 Gold world
16g likenew 99% 8t9
16g vỏ zin 99% 9t1
====
64g likenew 99% 10t
64g vỏ zin 99% 10t2
fullbox + 600k
_______________
iphone 6+ đen CPO
16g chưa active fullbox 11t100
_______________
iphone 6+ trắng CPO
16g chưa active fullbox 11t400
_______________
iphone 6+ vàng CPO
16g chưa active fullbox 11t700
_______________
iphone 6+ xám world
16g likenew 99% 9t5
16g vỏ zin 99% 9t7
fullbox + 800K
_______________
iphone 6+ trắng world
16g likenew 99% 9t8
16g vỏ zin 10t
fullbox + 800K
_______________
iphone 6+ gold world
16g likenew 99% 10t2
16g vỏ zin 10t4
fullbox + 800k
_______________
iphone 6S Rose world
16g likenew 99% 11t6
16g fullbox 12t5
_______________
ipad air 1 wifi 4g
16g trắng 97% 6200
32g trắng 97% 6550
32g trắng likenew 99% 6750
______________
ipad mini 1 wifi 4g
16g đen 99% 3800
64g đen 99% 4300
=====
16g trắg 99% 4000
______________
ipad 4 wifi 4G
16g trắng 97% 4650
16g trắng likenew 99% 4850
______________
Thời Gian Bảo Hành
5g 5s 6 6plus ipad cũ mới 10 ngày
______________
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
Chủ Nhật Không Nhận Bảo Hành
______________
lưu ý không giải quyết
máy trả bảo hành đã gửi xe 1 tuần
khách hàng ko ra nhận
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | vân tay | màn hình | cảm ứng
______________
0943000999 Hải
(toa hàng gửi tỉnh 15tr hoặc 1 máy ip6)
14 Kinh Dương Vương F13 Q6 HCM
(gần hãng xe toyota)
_______________
vietcombak 0251006666666 | sacombank 060211111111
đông Á 0103001204 | agribank 1700206017671
nguyễn thanh hậu
*********************
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
Chỉ Có Duy Nhất 14 Kinh Dương Vương
wW1sQkb iPhone 6 Plus 64GB (CPO)   iPhone Gía Sỉ  Hệ Thống Phân Phối iPhone iPad Giá Sỉ Toàn Quốc.!

iPad Air 32GB 4G Wifi – Giá Rẻ Nhất Thị Trường – iPhone Giá Sỉ

June 15th, 2016
Iphone giá sỉ 21/6 Đến 25/6/2016
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad ko phụ kiện
_______________
ip5 đen fullbux +300k
16g kxvx 2450
32g kxvx 2600
64g kxvx 2700
=====
16g 97% 2650
32g 97% 2800
64g 97% 2900
=====
16g likenew 99% 2750
32g likenew 99% 2900
64g likenew 99% 3000
_______________
ip5 trắng fullbox +300k
16g kxvx 2600
32g kxvx 2750
64g kxvx 2850
=====
16g 97% 2800
32g 97% 2950
64g 97% 3050
=====
16g likenew 99% 2900
32g likenew 99% 3050
64g likenew 99% 3150
(võ zin +100k)
iphone 5 ko bảo hàng Pin
_______________
iphone 5c world
32g white 97% 2400
_______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad ko phụ kiện
_______________
iphone 5 lên 5se
16g vàng 2850
32g vàng 3050
64g vàng 3150
(hồng +50k)
______________
5s xám fullbox +300k
16g kxvx 3200
16g ikenew 99% 3600
16g vỏ zin 3750
=====
32g kxvx 3750
32g ikenew 99% 4150
32g vỏ zin 4300
_______________
5s trắng fullbox +300k
16g kxvx 3350
16g likenew 99% 3750
16g võ hồng 3800
16g vỏ zin 3900
=====
32g kxvx 3950
32g likenew 99% 4350
32g võ hồng 4400
32g vỏ zin 4500
_______________
5s gold ko văn tay 3250
5s hồng ko văn tay 3250
6 gold ko văn tay 7700
_______________
5s gold fullbox +300k
16g kxvx 3550
16g likenew 99% 3950
16g vỏ hồng 4000
16g vỏ zin 4100
=====
32g kxvx 4100
32g likenew 99% 4500
32g vỏ hồng 4550
32g vỏ zin 4650
_______________
iphone 6 Xám world
16g likenew 99% ==
_______________
iphone 6 Trắng world
16g likenew 99% 8t4
_______________
iphone 6 Gold world
16g likenew 99% 8t9
16g vỏ zin 99% 9t1
fullbox + 600k
_______________
iphone 6+ đen CPO
16g chưa active fullbox ==
_______________
iphone 6+ trắng CPO
16g chưa active fullbox ==
_______________
iphone 6+ vàng CPO
16g chưa active fullbox ==
_______________
iphone 6+ xám world
16g likenew 99% 9t5
16g vỏ zin 99% 9t7
fullbox + 800K
_______________
iphone 6+ trắng world
16g likenew 99% 10t
16g vỏ zin 10t2
fullbox + 800K
_______________
iphone 6+ gold world
16g likenew 99% 10t5
16g vỏ zin 10t7
fullbox + 800k
_______________
iphone 6S Rose world
16g vỏ zin likenew 99% 11t8
16g fullbox 12t7
_______________
ipad air 1 wifi 4g
16g trắng 97% 6200
32g trắng 97% 6550
32g trắng likenew 99% 6750
______________
ipad mini 1 wifi 4g
16g đen 99% 3800
64g đen 99% 4300
=====
16g trắg 99% 4000
______________
ipad 4 wifi 4G
16g trắng 97% 4650
16g trắng likenew 99% 4850
______________
Thời Gian Bảo Hành
5g 5s 6 6plus ipad cũ mới 10 ngày
______________
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
Chủ Nhật Không Nhận Bảo Hành
______________
lưu ý không giải quyết
máy trả bảo hành đã gửi xe 1 tuần
khách hàng ko ra nhận
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | vân tay | màn hình | cảm ứng
______________
0943000999 Hải
(toa hàng gửi tỉnh 15tr hoặc 1 máy ip6)
14 Kinh Dương Vương F13 Q6 HCM
(gần hãng xe toyota)
_______________
vietcombak 0251006666666 | sacombank 060211111111
đông Á 0103001204 | agribank 1700206017671
nguyễn thanh hậu
*********************
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
Chỉ Có Duy Nhất 14 Kinh Dương Vương
wW1sQkb iPad Air 32GB 4G Wifi   Giá Rẻ Nhất Thị Trường   iPhone Giá Sỉ

iPhone 6 plus, điện thoại iPhone chính hãng – iphonegiasi.vn

June 13th, 2016
Iphone giá sỉ 15/6 Đến 18/6/2016
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad ko phụ kiện
_______________
ip5 đen fullbux +300k
16g kxvx 2350
32g kxvx 2500
64g kxvx 2600
=====
16g 97% 2500
32g 97% 2650
64g 97% 2750
=====
16g likenew 99% 2650
32g likenew 99% 2800
64g likenew 99% 2900
_______________
ip5 trắng fullbox +300k
16g kxvx 2500
32g kxvx 2600
64g kxvx 2700
=====
16g 97% 2650
32g 97% 2800
64g 97% 2900
=====
16g likenew 99% 2800
32g likenew 99% 2950
64g likenew 99% 3050
(võ zin +100k)
iphone 5 ko bảo hàng Pin
5g 5s 10 Cây Giảm 50k/c
_______________
iphone 5c world
32g white 98% 2500
_______________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k
iphone ipad ko phụ kiện
_______________
iphone 5 lên 5se
16g vàng 2750
32g vàng 2950
64g vàng 3050
(hồng +50k)
_______________
5s xám fullbox +300k
16g kxvx ==
16g 97% ==
16g ikenew 99% ==
16g vỏ zin ==
_______________
5s trắng fullbox +300k
16g kxvx ==
16g 97% ==
16g likenew 99% ==
(võ hồng +50k)
16g vỏ zin ==
_______________
5s gold ko văn tay 3250
5s vỏ hồng ko văn tay 3250
_______________
5s gold fullbox +300k
16g kxvx 3550
16g likenew 99% 3950
(vỏ hồng +50k)
16g vỏ zin 4100
5g 5s 10 Cây Giảm 50k/c
_______________
iphone 6 Xám world
16g likenew 99% 8000
16g fullbox 8700
(vỏ zin + 200k)
_______________
iphone 6 Trắng world
16g likenew 99% 8t4
16g fullbox 9t1
(vỏ zin + 200k)
_______________
iphone 6 Gold world
16g likenew 99% 9t
16g fullbox 9t7
=====
64g likenew 99% 10t3
64g fullbox 11t
(vỏ zin + 200k)
_______________
iphone 6+ vàng CPO
16g chưa active fullbox 11t750
_______________
iphone 6+ xám world
16g likenew 99% 9tr6
fullbox + 1tr
(vỏ zin + 200k)
_______________
iphone 6+ trắng world
16g likenew 99% 10t1
fullbox + 1tr
(vỏ zin + 200k)
_______________
iphone 6+ gold world
16g likenew 99% 10t6
fullbox + 1tr
(vỏ zin + 200k)
_______________
iphone 6S Rose world
16g vỏ zin likenew 99% 11t9
16g fullbox 12t8
_______________
ipad air 1 wifi 4g
16g trắng 97% 6t3
32g đen likenew 99% 6t7
32g trắg likenew 99% 6t9
______________
ipad mini 1 wifi 4g
16g đen 99% 3800
32g đen 99% 4100
64g đen 99% 4300
====
16g trắg 99% 4000
32g trắg 99% 4300
64g trắg 99% 4500
______________
ipad 4 wifi 4G
16g trắng 99% 5000
______________
Thời Gian Bảo Hành
5g 5s 6 6plus ipad cũ mới 10 ngày
______________
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
Chủ Nhật Không Nhận Bảo Hành
______________
lưu ý không giải quyết
máy trả bảo hành đã gửi xe 1 tuần
khách hàng ko ra nhận
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | vân tay | màn hình | cảm ứng
______________
0943000999 Hải
(toa hàng gửi tỉnh 15tr hoặc 1 máy ip6)
14 Kinh Dương Vương F13 Q6 HCM
(gần hãng xe toyota)
_______________
vietcombak 0251006666666 | sacombank 060211111111
đông Á 0103001204 | agribank 1700206017671
nguyễn thanh hậu
*********************
iPhoneGiaSi Không Có Chi Nhánh
Chỉ Có Duy Nhất 14 Kinh Dương Vương
wW1sQkb iPhone 6 plus, điện thoại iPhone chính hãng – iphonegiasi.vn