Rao vặt iPhone giá sỉ

iphone gia si

February 23rd, 2017
0901797909 A hải khách tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
mua số lượng xx
sms ép giá 100k-150k-200k
F5 cập nhật giá mới 22/2 = >26/2/2017
iphone 7
7+ 32g đen_ trắng 99% 16.3
7+ 32g vàng hồng 99% 16.3
7+ 256 trắng 99% 20.2
______________________________
new tbh hàng chính hãng việt nam
6s- 16g xám_ new 8400
6s- 16g trắng new 8400
6s- 16g hồng new 8600
6s- 16g vàng new 8700
____
6s- 64g xám_ new 10.3
6s- 64g trắng new 10.3
6s- 64g hồng new 10.5
6s- 64g vàng new 10.6
____
6sp 16g xám_ new 10.1
6sp 16g trắng new 10.1
6sp 16g hồng new 10.3
6sp 16g vàng new 10.4
phụ kiện zin máy +500k
______________________________
5s 16g ko bảo hành
16 kxvx 2700
16 kính đẹp 2850
16 xám, trắng 98% 3000
16 xám, trắng zin 99% 3300
____
16 kxvx 2750
16 kính đẹp 2900
16 vàng 98% 3050
16 vàng zin 99% 3350
lưu ý ko bảo hành chỉ bao Qtế + tets mh
______________________________
5s 32g ko bảo hành
32 kvxv 3000
32 kính đep 3150
32 xám, trắng 98% 3300
32 xám trắng zin 99% 3600
____
32 kvxv 3050
32 kính đep 3200
32 vàng 98% 3350
32 vàng zin 99% 3650
lưu ý ko bảo hành chỉ bao Qtế + tets mh
______________________________
iphone 6 cụm
16g kvt + hư mh 3400
64g kvt + hư mh 3900
______________________________
iphone 6 16g
16 xám_ kxvx 4400
16 trắng kxvx 4500
16 vàng kxvx 4700
____
16 xám_ vỏ thay 4900
16 trắng vỏ thay 5000
16 vàng vỏ thay 5200
____
98% -300k
16 xám_ vỏ zin 99% 5300
16 trắng vỏ zin 99% 5400
16 vàng vỏ zin 99% 5600
phụ kiện zin máy +400k
______________________________
iphone 6 64g
64 xám_ kxvx 5100
64 trắng kxvx 5200
64 vàng kxvx 5400
_____
64 xám_ vỏ thay 5700
64 trắng vỏ thay 5800
64 vàng vỏ thay 6000
phụ kiện zin máy +400k
______________________________
iphone 6 plus
16 xám == het
______________________________
iphone 6s 16g
16 xám_ kxvx 6100
16 trắng kxvx 6100
16 hồng kxvx 6300
16 vàng kxvx 6400
_____
16 xám_ vỏ thay 6800
16 trắng vỏ thay 6800
16 hồng vỏ thay 7000
16 vàng vỏ thay 7100
_____
98% = võ thay
16 xám_ vỏ zin 99% 7250
16 trắng vỏ zin 99% 7250
16 hồng vỏ zin 99% 7450
16 vàng vỏ zin 99% 7550
phụ kiện zin máy +450k
______________________________
iphone 6s 64g
64 xám_ kxvx 8000
64 trắng kxvx 8000
64 hồng kxvx 8250
64 vàng kxvx 8350
_____
64 xám_ vỏ thay 8700
64 trắng vỏ thay 8700
64 hồng vỏ thay 8950
64 vàng vỏ thay 9050
_____
98% võ thay
64 xám_ vỏ zin 99% 9150
64 trắng vỏ zin 99% 9150
64 hồng vỏ zin 99% 9400
64 vàng vỏ zin 99% 9500
128 hồng 9800
phụ kiện zin máy +450k
______________________________
6s plus 16g
16 xám_ kxvx 7750
16 trắng kxvx 7750
16 hồng kxvx 8000
16 vàng kxvx 8100
_____
16 xám_ vỏ thay 8450
16 trắng vỏ thay 8450
16 hồng vỏ thay 8700
16 vàng vỏ thay 8800
_____
98% = võ thay
16 xám_ vỏ zin 99% 8900
16 trắng vỏ zin 99% 8900
16 hồng vỏ zin 99% 9150
16 vàng vỏ zin 99% 9250
phụ kiện zin máy +450k
______________________________
6s plus 64g
64 xám_ vỏ thay ==
64 trắng vỏ thay ==
64 hồng vỏ thay ==
64 vàng vỏ thay ==
_____
98% võ thay
64 xám_ vỏ zin 99% 11.2
64 trắng vỏ zin 99% 11.2
64 hồng vỏ zin 99% 11.7
64 vàng vỏ zin 99% 11.8
phụ kiện zin máy +450k
______________________________
iphone 6 cụm
16g kvt + hư mh 3400
64g kvt + hư mh 3900
______________________________
không văn tay
6- 16g 4300, 64g 4800
6s 16g 5600, 64g ==
6sp 16 ==
________________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
________________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud văn tay | cảm ứng | màn hình
___________________
Tài Khoản : Cao ngọc thạch
Vcb 0251002735737 <=> Sacom 060128713436
đông Á 0110271712 <=> Agrib 6421205268440
___________________
đặt hàng qua tin nhắn
mua số lượng
gọi ép giá 100k-150k-200k
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6 boss 0943000999 hậu

Thủ thuật dành cho điện thoại iPhone