Rao vặt iPhone giá sỉ

iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus đổi bảo hành, chưa active VN/A giá rẻ | iPhonegiasi …

July 5th, 2017
a hải @ gửi tỉnh 0901797909
bé đẹp @ hcm 01216070707
mua số lượng tiền tươi giảm giá
F5 giá mới 25 >29 /07/2017
iphone 7 chưa acti
7-32 hồng new tbh 11.5
7-32 trắng new tbh 11.8
7-32 đen new tbh 11.8
7-32 vàng new tbh 11.9
___
7-128 bóng new tbh 13.6
7-128 hồng new tbh 13.6
7-128 trắng new tbh 13.7
7-128 đen_ new tbh 13.7
phụ kiện fullbox 7,7+ zin 800k
_______________________________
7 plus 32g chưa acti
7+32 hồng new tbh 14.9
7+32 trắng new tbh 15.0
7+32 đen new tbh 15.0
7+32 vàng new tbh 15.1
_______________________________
7+128 bóng hồng tbh 16.8
7+128 trắng đen tbh 16.9
7+128 vàng new tbh 17.0
phụ kiện fullbox 7,7+ zin 800k
_______________________________
iphone 5s quốc tế
bảo hành pin +80k
5s16 trắng đen xấu 2200
5s16 vàng kxvx 2300
___
5s16 trắng xám võ 2550
5s16 vàng thay võ 2650
___
5s16 trắng xám zin 2750
5s16 vàng zin 99% 2850
_______________________________
iphone 6 quốc tế
bảo hành pin +80k
6-16 trắng đen xấu ==
6-16 vàng xấu ==
___
6-16 trắng xám võ ==
6-16 vàng thay võ ==
_______________________________
iphone 6s quốc tế
6s16 trắng xám xấu 5350
6s16 hồng xấu 5550
6s16 vàng xấu 5750
___
6s16 trắng xám võ 5800
6s16 hồng thay võ 6000
6s16 vàng. thay võ 6200
___
98% -400
6s16 trắng xám zin 6300
6s16 hồng zin 99% 6500
6s16 vàng. zin 99% 6700
___
6s16 xám trắng tbh 7500
6s16 hồng new tbh 7700
6s16 vàng. new tbh 7900
___
6s32 xám trắng tbh 9000
6s32 hồng new thb 9200
6s32 vàng. new thb 9400
phụ kiện funllbox 450k
_______________________________
iphone 6s plus quốc tế
6s+16 trắng xám 7000
6s+16 hồng 95% 7200
6s+16 vàng. 95% 7400
____
6s+16 trắng xám võ ==
6s+16 hồng thay võ ==
6s+16 vàng. thay vỏ ==
___
98% -400
6s+16 trắng xám 99% ==
6s+16 hồng zin 99% ==
6s+16 vàng zin 99% ==
___
6s+16 xám trắng tbh 8800
6s+16 hồng new tbh 9000
6s+16 vàng new tbh 9200
phụ kiện fullbox 450k
_______________________________
iphone 6 plus hết
_______________________________
iphone lock màng hình lô
6s+16 hồng 95% 5200
_______________________________
iphone lock màng hình zin
6s16 trắng xám 4500
6s16 hồng 95% 4600
6s16 vàng 95% 4800
__
6s+16 hồng 95% 5900
_______________________________
ipad air 2 (4G)
16 đen_ likenew 6900
16 trắng likenew 7100
_______________________________
ipad Mini 4 (4G)
16 đen_ likenew 7400
16 trắng likenew 7600
16 vàng likenew 7900
_______________________________
không văn tay 99%
6 – 16g 3600
6s 16g 4700 | 64g 6200
6sp16g 6200
_______________________________
lưu ý > giá bán sỉ khách lẻ mua +300k iphone ipad cũ ko phụ kiện
Thời Gian Bảo Hành
5s 6 6plus iPad cũ 10 ngày ,new acti 3 ngày
(nhận bảo hành sau 11h)
thứ 2 => thứ 7: 11h – 17h
____________________________
Không Bảo Hành
Treo cáp | Ko imei | icloud | văn tay | cảm ứng | màn hình
____________________________
Tài Khoản : Huỳnh Thanh Sang
Vcb 0251002736695
Scb 060151758218
đông Á 0110564850
Agri 6421205297744
ACBbank 239661619
____________________________
đặt hàng qua tin nhắn
0901797909 A hải gửi tỉnh
01216070707 bé đẹp cửa hàng
iPhoneGiaSi.vn Không Có Chi Nhánh
chỉ có 14 kinh dương vương p13 Q6
boss 0943000999 hậu

Thủ thuật dành cho điện thoại iPhone