Rao vặt iPhone giá sỉ

iphone 11 | iphone 11 Pro | iphone 11 Pro Max – iphone 11 64g | iphone 11 256g | iphone 11 512g – iphone 11 pro 64g | iphone 11 pro 256g | iphone 11 pro 512g I – iphone 11 pro max 64g | iphone 11 pro max 256g | iphone 11 pro max 512g iphone giá sỉ – iphone 11 1 sim | iphone 11 Pro 1 sim | iphone 11 Pro Max 1 sim – iphone 11 64g 1 sim | iphone 11 256g 1 sim | iphone 11 512g 1 sim – iphone 11 pro 64g 1 sim | iphone 11 pro 256g 1 sim | iphone 11 pro 512g 1 sim I – iphone 11 pro max 64g 1 sim | iphone 11 pro max 256g 1 sim | iphone 11 pro max 512g 1 sim iphone giá sỉ – iphone 11 2 sim | iphone 11 Pro 2 sim | iphone 11 Pro Max 2 sim – iphone 11 64g 2 sim | iphone 11 256g 2 sim | iphone 11 512g 2 sim – iphone 11 pro 64g 2 sim | iphone 11 pro 256g 2 sim | iphone 11 pro 512g 2 sim I – iphone 11 pro max 64g 2 sim | iphone 11 pro max 256g 2 sim | iphone 11 pro max 512g 2 sim

September 17th, 2019

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
0796070707 (diễm). 0943000999 quỳnh
F5 giá mới 12/12

iphone 11 mỹ chưa acti
64g đỏ _ new 16.500
64g tím _ new ==
64g đen_ new 16.500
64g xanh new 16.500

64g vàng new 16.700
64g trắng new 16.700
_____
128 đỏ _ new ==

128 xanh new ==
128 vàng new ==
128 trắng new ==
____________________________
iphone 11 mỹ acti rồi
64g đen_ acti rồi ==
64g vàng acti rồi ==
_____
128 đen_ acti rồi ==
128 vàng acti rồi ==
phụ kiện fullbox +500k
____________________________
iphone pro mỹ chưa acti
64g đen_ new ==
64g vàng new ==
64g xanh new ==
______
256 đen_ new ==
256 xanh new ==
512 xanh new 29.700
____________________________
promax mỹ chưa acti
64g đen_ new 26.100
64g xanh new 26.600
64g vàng new 26.700
64g trắng new 26.900
_____
256 đen_ new 29.300
256 vàng new 30.500
256 xanh new ==
256 trắng new 30.500

____________________________
iphone promax acti rồi
64g đen_ acti rồi 23.800
64g vàng acti rồi 24.300
64g xanh acti rồi 24.300
64g trắng acti rồi 24.300
_____
256 đen_ acti rồi 27.100
256 vàng acti rồi 27.300
256 xanh acti rồi 27.300
256 trắng acti rồi 27.300
512 den_ acti rồi 28.200
512 xanh acti rồi 29.000
phụ kiện fullbox +999k
____________________________
iphone 11 za 2 sim
64g đỏ _ new 17.000

64g tím_ new ==
64g đen_ new 17.400

64g xanh new ==
64g trắng new 17.400

_____
128 đỏ _ new ==
128 tím_ new ==
128 xanh new ==
128 đen_ new ==
128 trắng new ==

____________________________
iphone pro za 2 sim
64g vàng new ==
64g xanh new ==
256 vàng new ==
256 xanh new ==
____________________________
iphone pro max za 2sim
64g đen_ new ==

64g vàng new ==
64g xanh new ==

64g trắng new ==
_____
256 đen_ new 29.800
256 vàng new 30.000
256 xanh new ==
256 trắng new 30.000
____________________________
iphone 11 mỹ 99%
64g đen_ 99% ==
64g xanh 99% ==
64g vàng 99% ==
64g trắng 99% ==
_____
128 đen_ 99% ==
128 xanh 99% ==
128 vàng 99% ==
128 trắng 99% ==
____________________________

iphone promax mỹ 99%
64g đen_ 99% 23.500
64g xanh 99% 23.950
64g vàng 99% 23.950
64g trắng 99% 23.950
combo 4 màu x2 = 23.800
combo 4 màu x4 = 23.700
_____
256 đen_ 99% 26.500
256 xanh 99% 27.000
256 vàng 99% 27.000
256 trắng 99% 27.000

combo 4 màu x2 =26.800
combo 4 màu x4 =26.700
____________________________
iphone 7 LL 99%
32 hồng trắng 99% 3.600
32 vàng đen _ 99% 3.800

____________________________
iphone x LL củ
64g trắng 99% 10.000
256 trắng 99% 11.000
_____________________________
iphone XS LL
256 gold 99% 14.500
_____________________________

Máy cũ thanh lý
M256 trắng wifi yếu 14.0
M256 đen full-mh liệt 13.0

____________________________
lưu ý : lẻ mua +500k
máy cũ bảo hành 7 ngày
máy new chỉ bao acti 1 ngày
máy cũ mất imei & màn hình ko bảo hành

tháo tem ko bảo hành mh face

____________________________
Tk Nguyễn Thị Vân
Vcb 0251007777777 | Scb 060799999999

____________________________
0796070707 (diễm). 0943000999 quỳnh
14 kinh dương vương p13 Q6

www.iphonegiasi.vn @ www.iphonegiasi.com

Liên hệ

iphone 11 | iphone 11 Pro | iphone 11 Pro Max – iphone 11 64g | iphone 11 256g | iphone 11 512g – iphone 11 pro 64g | iphone 11 pro 256g | iphone 11 pro 512g I – iphone 11 pro max 64g | iphone 11 pro max 256g | iphone 11 pro max 512g iphone giá sỉ – iphone 11 1 sim | iphone 11 Pro 1 sim | iphone 11 Pro Max 1 sim – iphone 11 64g 1 sim | iphone 11 256g 1 sim | iphone 11 512g 1 sim – iphone 11 pro 64g 1 sim | iphone 11 pro 256g 1 sim | iphone 11 pro 512g 1 sim I – iphone 11 pro max 64g 1 sim | iphone 11 pro max 256g 1 sim | iphone 11 pro max 512g 1 sim iphone giá sỉ – iphone 11 2 sim | iphone 11 Pro 2 sim | iphone 11 Pro Max 2 sim – iphone 11 64g 2 sim | iphone 11 256g 2 sim | iphone 11 512g 2 sim – iphone 11 pro 64g 2 sim | iphone 11 pro 256g 2 sim | iphone 11 pro 512g 2 sim I – iphone 11 pro max 64g 2 sim | iphone 11 pro max 256g 2 sim | iphone 11 pro max 512g 2 sim

iPhone giá sỉ rẻ nhất | iphone xs 64g 256g 512g | iphone Xs Max 2sim 64g 256g | iphone Xs Max 1 sim 64g 256g | iphone Max 1 sim – 2 sim 64g 128g 256g

iPhone giá sỉ rẻ nhất | iphone xs 64g 256g 512g | iphone Xs Max 2sim 64g 256g | iphone Xs Max 1 sim 64g 256g | iphone XR Max 1 sim – 2 sim 64g 128g 256g

iP 8, 8 plus Đã có hàng — iphonegiasi.vn

iphone 8 , iphone 8 plus giá re nhất hcm. iphone 8 giá sỉ cho cửa hàng apple

iphone giá sỉ re nhất hcm

Mua iPhone 7/7 Plus Chính Hãng – Tại iPhoneGiasi.Vn

iphone giá sỉ

iphone gia si

free cell phone spy app for android

iphone gia si re nhat hcm

trùm iphone giá sỉ uy tính nhất sài gòn

iPhone 7 cũ Quốc tế Đẹp Như Mới – Nguyên Bản tại iPhonegiasi.vn

ở đâu bán iphone giá sỉ

iphone gia re

iphone 7 cu , iphone 7 plus cũ

iphone 7 , iphone 7 plus cũ

iphone 7 plus gia si

iphone 7, iphone 7 plus

iphone 7 iphone 7 plus

Thủ thuật dành cho điện thoại iPhone